.
.

Nông Sơn: Đoàn sinh GĐPT chùa Viên Minh phát nguyện quy y Tam Bảo


Chiều ngày 17-6-2018 (4-4-Ất Mậu Tuất), Phật tử trẻ thuộc GĐPT chùa Viên Minh (xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới – chính thức trở thành đệ tử tại gia của đức Phật.

ĐĐ.Thích Chúc Ngộ trao truyền Tam quy Ngũ giới cho các Phật tử

Trước khi tác lễ quy y, ĐĐ.Thích Chúc Ngộ, UV BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Nông Sơn, trụ trì chùa Viên Minh đã có bài pháp thoại ngắn khai thị cho các Phật tử biết rõ hơn về ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo, thực