.
.

Tôi yêu


Tôi yêu mọi thứ xảy ra

Cho dù hạnh phúc hay là khổ đau

Tình yêu cứ mãi trước sau

Mỗi giây, mỗi phút nhiệm màu với tôi

Tôi yêu mọi thứ trên đời

Mỗi loài, mỗi vật sáng ngời vẻ riêng

Tôi yêu đất nước thiêng liêng

Bao năm xây dựng gắn liền Bắc Nam

                                                                      Phan Văn Quân