.
.

Lễ tổng kết khóa tu niệm Phật cuối năm tại chùa Địch Quang


Sáng ngày 8-1-2017 (11-12 Bính Thân), chùa Địch Quang (phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức mãn khóa niệm Phật năm Bính Thân cho Phật tử đạo tràng chùa Địch Quang.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, sư cô TN.Thuần Hiếu, trụ trì chùa Địch Quang đã hướng dẫn Phật tử niệm Phật, kinh hành.

Trong lễ tổng kết, sư cô trụ trì đã tán thán tinh thần tu học một năm, rút ra những ưu khuyết điểm và đề ra chương trình tu học cho năm 2017.

Chương trình tọa đàm Phật pháp, ban tổ chức đã gửi tặng quà pháp bảo gồm kinh sách, máy niệm Phật và đĩa thuyết pháp đến các hành giả tham dự khóa tu.

Nhân dịp này sư cô trụ trì cũng thông báo đến toàn thể Phật tử tham dự khóa tu niệm Phật năm 2017 tại chùa Địch Quang sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu.

a01 a02 a04 a07 a08 a11 a13 a14 a15 a20 a21 a22 a23 a26 a29 a35 a43 a45 a47 a49 a50 a51 a52 a54 a55 a56 a58 a60 a65 a68 a69 a71 a92

Tin, ảnh: Quảng Ấn