.
.

Khóa tu gieo hạt từ tâm kỳ 51 với chủ đề “Trung thu quê em”


Sáng ngày 04/09/2016 tại chánh điện Tu Viện Như Giác thuộc huyên Củ Chi Tp.HCM,đã tổ chức khóa tu Gieo Hạt Từ Tâm với chủ đề “Trung Thu Quê Em”,đến tham gia khóa tu có 400  tu sinh dành cho các bé tuổi từ 5 đến 13. Dưới sự hướng dẫn của sư cô Huệ Đức chỉ cho các bé cách tụng sám khấn nguyện ngồi thiền rải tâm từ bi và trì chú của Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Sau đó các bé được xem phim hoạt hình “ Sự Tích Rước Đèn Trung Thu” MC đặt câu hỏi cho các bé trả lời có thưởng. Tiếp đến sư cô Huệ Đức hướng dẫn các bé học và thi làm lồng đèn. Tiếp theo các bé ăn cơm trong chánh niệm và chụp hình lưu niệm kết thúc khóa tu.

IMG_0910 (Copy) IMG_0926 (Copy) IMG_0930 (Copy) IMG_0931 (Copy) IMG_0935 (Copy) IMG_0941 (Copy) IMG_0945 (Copy) IMG_0946 (Copy) IMG_0947 (Copy) IMG_0948 (Copy) IMG_0952 (Copy) IMG_0953 (Copy) IMG_0954 (Copy) IMG_0957 (Copy) IMG_0959 (Copy) IMG_0966 (Copy) IMG_0970 (Copy) IMG_0971 (Copy) IMG_0976 (Copy)

Võ Tấn Phát