.
.

Hoa Kỳ: Bạn trẻ gốc Việt về chùa tham dự khoá tu


Vừa qua, ngày 9-7, Hiền Như tịnh thất (El Monte, Los Angeles – California) đã tổ chức khóa tu mùa hè dành cho giới trẻ với chủ đề: “Young Lotus – Búp sen” lần 2 dưới sự hướng dẫn của Đại đức Giác Minh Luật và chứng minh tham dự của Sư cô TN.Hiền Thuận và Sư cô TN.Thanh Diệu Pháp (trụ trì).
su Luat copy
Trong suốt một ngày tu học các em nhỏ – bạn trẻ đã có dịp trở về cùng vui chơi và tu học trong tinh thần đạo đức, dựa trên phương thức tạo môi trường năng động, tu học Phật pháp và trải nghiệm những phút giây thiền tập (ảnh), thông qua các hoạt động hướng đến việc giáo dục tinh thần hiếu đạo với cha mẹ, thiết lập sự truyền thông với gia đình cũng như xây dựng một thế hệ tiếp nối truyền thống – văn hóa dân tộc trên đất Mỹ.
Khóa tu đã khép lại trong niềm hoan hỷ – gieo trồng những hạt giống Bồ-đề trong tâm hồn các em, qua đó nuôi dưỡng và vun trồng cho sự tiếp nối ở thế hệ mai sau.
 Diệu Thanh – Thanh Lương