.
.

Đại đức Thích Tâm Quán thuyết giảng tại Khóa tu một ngày Chùa Hòa Phúc


Tiếp nối các hoạt động tu học thường kỳ trong đạo tràng, ngày 18 tháng 5 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 12/6/2017) Chùa Hòa Phúc – thôn Hòa Trúc – xã Hòa Thạch – huyện Quốc Oai – TP. Hà Nội đã long trọng tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” cho hơn 900 Phật tử thiện nam, tín nữ tu tập theo pháp môn Tịnh độ về tham dự.

IMG_5471 (Copy) (Copy)

Nhận lời mời của Đại đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Chùa Hòa Phúc, Đại đức Thích Tâm Quán – trụ trì Chùa Diên Quang (Quế Võ – Bắc Ninh) đã quang lâm thuyết giảng và chia sẻ Phật pháp tới hàng Phật tử.

Trong một khoảng thời gian ngắn nhưng Đại đức đã khiến cho Phật tử hiểu ý nghĩa chân thật của việc tu tập qua câu chuyện về một vị ngoại đạo tu tập 25 năm chứng được thần thông đã sử dụng phép thần thông để bay qua sông nhưng lại dùng tâm nhạo báng khi thấy một vị Thiền sư đã tu tập 30 năm không biết sử dụng phép thần thông mà phải đứng xếp hàng mua vé sang sông. Sau khi nghe vị Thiền sư trả lời lại câu hỏi của mình vị ngoại đạo đã chợt tỉnh, nhận ra mình thật vô minh. Mình tu mất 25 năm để bay qua con sông này còn người ta chỉ mất nửa ngày cũng qua được bờ bên kia.

Thông qua câu chuyện ngắn, Đại đức chia sẻ với Phật tử, đạo Phật của chúng ta không đặt nặng vấn đề thần thông. Chúng ta tu tập là để giải thoát chứ không phải tu tập để có được thần thông. Trong hàng đệ tử của Đức Thế Tôn – Ngài cũng không cho phép đệ tử của mình sử dụng, lạm dụng thần thông, mà chỉ khuyến hóa các Thầy và đệ tử của Ngài thực tập các pháp môn chuyển hóa để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong tâm thức để có an lạc, có giải thoát.

Nhưng thực tế hiện nay nhiều Phật tử rất ưa thích những việc huyền bí, bí mật và nói rằng đi tu niệm Phật không thấy có được công đức viên mãn mà phải đi các pháp hội Trung phong tam thời hệ niệm mới trọn vẹn công đức cho cả cả các cụ gia tiên. Người ta nghĩ rằng phải đi Trung phong tam thời hệ niệm thì mình và gia tiên nhà mình đều được về cực lạc. Đi pháp hội để cầu siêu độ cho các cụ nhà mình còn đi niệm Phật không cầu siêu độ được cho các cụ.

Nếu Phật tử nói và nghĩ như vậy thì là người Phật tử chưa hiểu và không có chính kiến. Chúng ta phải hiểu pháp hội Trung phong tam thời hệ niệm là dựa vào bộ kinh Địa Tạng để tụng kinh A Di Đà và niệm Phật để hồi hướng cho gia tiên. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã nói rất rõ nếu chúng ta biết tu tập, biết tạo công đức lành mình hồi hướng cho người mất thì người sống được 6 phần, người mất được 1 phần. Nếu Phật tử chí thành, trang nghiêm, thanh tịnh niệm Phật rồi nguyện hồi hướng công đức này hồi hướng cho tất cả chư vị chân linh, gia tiên, cửu huyền thất tổ…được trượng thừa công đức thì gia tiên nhà quý vị cũng đã có công đức. Chúng ta chỉ cần khởi tâm niệm như vậy chúng ta đã có đầy đủ tinh thần tự lợi và lợi tha của Bồ Tát. Phật tử phải nhớ rõ người tu, tâm mở càng rộng thì phúc báu càng lớn. Còn nếu chúng ta đi pháp hội cầu siêu nhưng lại mang tâm phiền muội, tâm hơn thua, tâm đấu tranh, tâm không thanh tịnh nên sẽ không có công đức.

Chúng ta học Phật phải hiểu lời Phật dạy, trong kinh Di Đà, Đức Phật nói mình niệm Phật để cho tâm mình thanh tịnh để không còn hỉ nộ, ái ổ nữa thì đó mới là công đức là phúc lành chúng ta tạo được. Từ những công đức đó mà chúng ta chuyển hóa được nghiệp lực chính mình và hồi hướng về cho người thân của mình, người sống được lợi lạc, người mất được lợi lạc.

Vì vậy chúng ta đi trung phong tam thời hệ niệm hay đi tu niệm Phật có công đức hay không là ở chúng ta. Chúng ta phải nhìn lại xem hôm nay mình đi pháp hội, mình đi tu niệm Phật tâm mình có được an lạc hay không. Tâm mình khinh an, nhẹ nhàng thì có công đức rồi từ đó mình mới hồi hướng công đức đó cho người thân của mình và lúc đó họ mới đón nhận được.

Trong đạo Phật 10 pháp giới đều xoay quanh 1 chữ tâm, Phật cũng là mình mà ma cũng là mình vì vậy chúng ta cần có cái nhìn sâu rộng vào chính tâm của mình để có những công đức trọn vẹn. Đừng bao giờ nghĩ rằng kinh này không có lợi ích, pháp môn này không giải thoát. Niệm “Nam mô A Di Đà Phật” không niệm được nhiều, không nhiều công đức bằng niệm “A Di Đà Phật”. Bởi lợi ích hay giải thoát đều ở mỗi chúng ta, dù chúng ta có đi bao nhiêu pháp hội, bao nhiêu đạo tràng mà không tu tập thì cũng vậy, chúng ta có niệm nhiều nhưng không chánh niệm, tâm còn vọng tưởng đảo điên thì cũng không bằng niệm ít nhưng tâm vắng lặng…

Bài phát thoại của Đại đức đã giúp hàng Phật tử hiểu rõ hơn về lời Phật dạy từ đó nỗ lực tu tập chuyển hóa chính bản thân mình làm lợi ích cho mình, cho tha nhân.

Tiếp nối chương trình tu học “Một ngày an lạc” đại chúng đã được tham dự thời khóa tụng kinh Địa Tạng và “Phật pháp vấn đáp” do Đại đức Thích Tâm Giải – Tăng chúng Chùa Hòa Phúc cùng chúng trưởng Bảo Trâm hướng dẫn.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa tu.

IMG_5471 (Copy) (Copy) IMG_5505 (Copy) (Copy) IMG_5527 (Copy) (Copy) IMG_5545 (Copy) (Copy) IMG_5556 (Copy) (Copy) IMG_5578 (Copy) (Copy) IMG_5587 (Copy) (Copy) IMG_5590 (Copy) (Copy) IMG_5595 (Copy) (Copy) IMG_5641 (Copy) (Copy) IMG_5644 (Copy) (Copy) IMG_5658 (Copy) (Copy) IMG_5681 (Copy) (Copy)

Liên Anh