.
.

Video: Phật giáo Nghệ An “Đoàn kết – Ổn định – Phát triển”


Video chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh tỉnh Nghệ An lần II, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thái Quảng