.
.

UBND tỉnh Nghệ An giao đất cho chùa Đông Yên


Theo đó, UBND tỉnh đã giao 1.500,8m2 đất cho chùa Đông Yên để xây dựng chùa Đông Yên tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài, vị trí, ranh giới khu đất xác định theo trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính tại khu đất số 25/2015/BĐ ĐC/VPĐK được UBND huyện Quỳnh Lưu phê duyệt.

anh GNO.jpg

Lễ động thổ xây dựng nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà Tăng chùa Đông Yên

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giao đất tại thực địa cho chùa Đông Yên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Qua đó, yêu cầu chùa Đông Yên khi được giao đất thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Trước đó , ngày 3-9-2015, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số: 3934/QĐ.UBND-XD về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phục dựng chùa Đông  Yên, tổng diện tích quy hoạch 1.500.76m2, trong đó diện tích xây dựng công trình: 466,8m2; diện tích cây xanh, sân đường nội bộ: 1.033,96m2, mật độ xây dựng 31,1%.

Công trình kiến trúc bao gồm, nhà Tam bảo và gian thờ Tổ, cao 1 tầng , diện tích xây dựng 263,7m2; nhà ở, ăn uống, tiếp khách cao 1 tầng, diện tích xây dựng 180,0m2; tháp Tổ cao 1 tầng (cao 9m) , diện tích xây dựng 8,67m2, động Đức Quan Âm Bồ-tát cao 1 tầng , diện tích xây dựng 10,43m2; giếng cổ 4,0m2; vườn cây ăn quả và cổng tam quan. 

Đến thời điểm hiện nay, chùa Đông Yên đã tiến hành khởi công xây dựng công trình nhà Tổ nhà mẫu và nhà Tăng theo quy hoạch đã được phê duyệt, dự kiến sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định, chùa Đông Yên tiến hành khởi công các hạng mục tiếp như bản quy hoạch đã được phê duyệt.

Hiện nay, UBND tỉnh Nghệ An đã  có nhiều văn bản chỉ đạo ngành chuyên môn, hướng dẫn các địa phương, cơ sở Phật giáo về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với cấp giấy phép xây dựng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng được quy định chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

Điều 28 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng.

Ngày 17-8-2015, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức rà soát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào các việc: tuân thủ cấp phép và quản lý theo giấy phép xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, giám sát nghiệm thu và thực hiện các biện pháp thi công đảm bảo an toàn theo quy định.