.
.

UBMTTQ Tỉnh Thái Nguyên tới chúc mừng Tân Ban Trị sự


Sáng nay, ngay 4/ 8/ 2017 Lãnh đạo UBMTTQ Tỉnh tới chúc mừng tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Đón tiếp phái đoàn có TT Thích Nguyên Thành- UV HĐTS, Tân Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên cùng chư Tôn đức Tăng ni trong TT BTS GHPGVN tỉnh Thái nguyên.

20170804_080637 (Copy) copy

Phía phái đoàn tới chúc mừng có ông Nguyễn Đức Minh- UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên cùng phái đoàn tới chúc mừng BTS.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Minh bày tỏ lòng tin tưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Lục hòa cộng trụ”, hướng dẫn đồng bào phật tử tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt đường hướng hành đạo “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

20170804_080758 (Copy) copy

TT Thích Nguyên Thành, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ đối với các tôn giáo nói chung và với Phật giáo nói riêng. Thượng tọa Trưởng ban và các vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo nhiệm kỳ mới (2017- 2022) nguyện đem hết sức mình để công tác phật sự ngày càng hiệu quả, thiết thực.

20170804_080821 (Copy) copy

Thập Bát Công