.
.

Trường hạ chùa Dư Hàng làm lễ khai pháp


Sáng nay, 21/07/2017 ( nhằm ngày 28/06/Đinh Dậu), các hành giả an cư tại Hạ trường chùa Dư Hàng ( Cơ sở hạ trường 2 của thành phố Hải Phòng) đã tổ chức lễ khai Pháp khóa hạ an cư PL. 2561 – DL. 2017.

Như tin đã đưa, năm nay toàn thể chư tăng, ni đang tu học tại thành phố Hải Phòng đã vân tập về 2 cơ sở hạ trường thuộc chùa Nam Hải ( Cơ sở 1) và chùa Dư Hàng ( Cơ sở 2) để thực hiện cấm túc an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học trong 3 tháng an cư kiết hạ. Được biết vào sáng ngày 22/6 âm lịch vừa qua, tại cơ cở hạ trường 1 ( Chùa Nam Hải) các hành giả an cư đã tổ chức lễ khai pháp khóa hạ an cư PL. 2561 – DL. 2017 và ngày hôm nay 28/6 âm lịch, chư tăng ni thuộc cơ sở hạ trường chùa Dư Hàng ( Chùa Phúc Lâm) đã trang nghiêm trọng thể tổ chức lễ khai pháp an cư theo luật Phật chế.

Cả 2 trường hạ của thành phố Hải Phòng  năm nay đều cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng giữ ngôi Đường Chủ. Trường hạ chùa Dư Hàng năm nay có tất cả  153 hành giả an cư. Trong đó có: 38 tỷ khiêu tăng và 113 tỷ khiêu Ni của quận Lê Chân, quận Đồ Sơn, huyện Kiến Thụy, huyện An Lão, huyện An Dương, huyện Tiên Lãng và huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

files copy

Trước khi chính thức bước vào buổi lễ khai Pháp, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni hạ trường cơ sở 2 đã vân tập tại chính điện chùa Dư Hàng để cử hành nghi lễ cầu gia bị. Sau khi khóa lễ cầu gia bị được hoàn tất, các hành giả an cư đã vân tập về Tổ Đường để chính thức cử hành nghi lễ khai pháp khóa hạ an cư PL. 2561 – DL. 2017.

Tại buổi lễ, thay mặt cho các hành giả an cư tại cơ sở hạ trường chùa Dư Hàng, thượng tọa Thích Tục Bách – Chánh Duy Na cơ sở hạ trường đã dâng lời tác bạch cầu Pháp lên hòa thượng Đường chủ Thích Quảng Tùng. Hòa thượng đường chủ đã hoan hỷ thùy từ hứa khả giảng pháp cho các hành giả an cư trong 3 tháng an cư kiết hạ và Hòa thượng cũng cho biết năm nay tại cả 2 cơ sở hạ trường của thành phố Hải Phòng đều thống nhất thuyết giảng bộ kinh “ Trường A Hàm”.

Trong khuôn khổ của buổi khai pháp, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã giảng giải cho toàn thể đại chúng hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa và nội dung chính của bộ kinh “ Trường A Hàm”. Đây là bộ kinh được Đức Phật nói ra bao gồm nhiều bài pháp với nội dung khác nhau mà Đức Phật dạy cho chúng sinh trên con đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát.

DSC_2977__Copy__379285173 copy DSC_2980__Copy__430260211 copy DSC_2984__Copy__692467614 copy DSC_2986__Copy__388481789 copy DSC_2987__Copy__204888444 copy DSC_2989__Copy__559056971 copy DSC_2996__Copy__749694090 copy DSC_3001__Copy__470599284 copy DSC_3003__Copy__875623259 copy DSC_3004__Copy__218567907 copy DSC_3008__Copy__678812589 copy DSC_3009__Copy__269965984 copy DSC_3022__Copy__233721487 copy DSC_3037__Copy__975457345 copy DSC_3045__Copy__909809487 copy DSC_3047__Copy__940506689 copy DSC_3049__Copy__308866933 copy DSC_3073__Copy__756676966 copy DSC_3075__Copy__603481887 copy DSC_3083__Copy__383904232 copy DSC_3084__Copy__623286989 copy DSC_3087__Copy__614288424 copy DSC_3097__Copy__295894655 copy DSC_3105__Copy__862706683 copy DSC_3107__Copy__797691051 copy

Thành Trung