.
.

Triệu Sơn: Khóa tu Gieo Hạt Từ Tâm lần 2 năm 2016 tại chùa Ông Sư


Đây là khóa tu lần thứ 2 của năm Bính Thân, với không khí hân hoan, vui nhộn vì còn dư âm của những ngày tết. Khóa tu được mở đầu bằng khóa lễ Phật, trì Kinh Bát Chánh Đạo, tọa thiền, kinh hành…

Tiếp theo đó, là chương trình pháp thoại với sự chủ trì của Đại đức Thích Tánh Khả – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Triệu Sơn, trụ trì chùa Ông Sư. Đại Đức đã lắng nghe, gợi mở và định hướng cho các em tu sinh có một lý tưởng sống, biết xây dựng cuộc sống trên những giá trị cao đẹp. Bởi vì, tuổi trẻ là tuổi như đang đứng trước ngã 3 đường, muốn giã từ quá khứ tuổi thơ, vươn tới lãnh địa mới là thế giới người lớn, trưởng thành. Xét chung, tuổi trẻ còn thiếu nhiều kinh nghiệm, chưa biết người, biết đời, và chưa biết rõ cả bản thân mình. Tính nết và lập trường sống chưa định hình rõ rệt… Nên rất cần có người định hướng chỉ bày cho các em đi theo con đường thiện.

Sau đó, các em nối tiếp nhau theo bước chân an lạc của Đại Đức Thích Tánh Khả kinh hành khất thực cổ Phật và dùng cơm trong chánh niệm.

Khóa tu đã được khép lại bằng những khung hình lưu niệm của các bạn tu sinh cùng Ban tổ chức khóa tu. 

Được biết vào tháng 3 năm Bính Thân, Ban Trị Sự GHPGVN huyện Triệu Sơn sẽ tổ chức khóa tu Phật giáo tuổi trẻ huyện Triệu Sơn vào ngày 10 – 11 – 12 tháng 3 năm Bính Thân (ngày giỗ tổ Hùng Vương) tức ngày 16 – 17 – 18 tháng 4 năm 2016 (thứ bảy, chủ nhật, thứ hai) tại chùa Lễ Động xã Thái Hòa – huyện Triệu Sơn – tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến khoảng 500 – 1000 khóa sinh tham dự.

Xin chia sẻ một số hình ảnh:

Kha tu thng 3 - cha ng S 1Kha tu thng 3 - cha ng S 2Kha tu thng 3 - cha ng S 3Kha tu thng 3 - cha ng S 4Kha tu thng 3 - cha ng S 5Kha tu thng 3 - cha ng S 6Kha tu thng 3 - cha ng S 7Kha tu thng 3 - cha ng S 8Kha tu thng 3 - cha ng S 9Kha tu thng 3 - cha ng S 10Kha tu thng 3 - cha ng S 11Kha tu thng 3 - cha ng S 12Kha tu thng 3 - cha ng S 13Kha tu thng 3 - cha ng S 14Kha tu thng 3 - cha ng S 15Kha tu thng 3 - cha ng S 16Kha tu thng 3 - cha ng S 17Kha tu thng 3 - cha ng S 18Kha tu thng 3 - cha ng S 19Kha tu thng 3 - cha ng S 20Kha tu thng 3 - cha ng S 21Kha tu thng 3 - cha ng S 22Kha tu thng 3 - cha ng S 23Kha tu thng 3 - cha ng S 24Kha tu thng 3 - cha ng S 25Kha tu thng 3 - cha ng S 26Kha tu thng 3 - cha ng S 27Kha tu thng 3 - cha ng S 28Kha tu thng 3 - cha ng S 29Kha tu thng 3 - cha ng S 30Kha tu thng 3 - cha ng S 31Kha tu thng 3 - cha ng S 32Kha tu thng 3 - cha ng S 33Kha tu thng 3 - cha ng S 34Kha tu thng 3 - cha ng S 35Kha tu thng 3 - cha ng S 36Kha tu thng 3 - cha ng S 37Kha tu thng 3 - cha ng S 38

PG Thanh Hóa