.
.

Tổ đình Sắc tứ Thiên Bửu khai khóa Bát quan trai kỳ I năm 2016


Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, Phó BTS PG tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa đã quang lâm truyền trao giới pháp.
Trước tiên, Hòa thượng đã tán thán tinh thần tu học của quý Phật tử đã cố gắng thu xếp công việc gia đình, các mối quan hệ trong cuộc sống, vân tập về chùa để tham dự khóa tu đầu tiên năm Bính Thân.
Hòa thượng đã dành ra ít phút để chia sẻ với đại chúng về ý nghĩa và những giới cấm trong bát quan trai. Theo đó, khóa tu bát quan trai được hiểu là sự giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh bằng cách thực hiện 8 giới luật:
1/ Không sát sanh.
2/ Không trộm cắp.
3/ Không dâm dục.
4/ Không nói dối.
5/ Không uống rượu bia.
6/ Không trang điểm, thoa dầu thơm, không ca hát múa.
7/ Không được nằm ngồi giường cao rộng, đẹp đẽ.
8/ Không ăn phi thời.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các giới tử đã nhất tâm thọ trì giới pháp, đọc lời phát nguyện trong vòng một ngày một đêm. Nguyện sẽ giữ ba nghiệp thanh tịnh nghiêm trì giới luật-tịnh tâm niệm Phật không phạm vào các giới cấm giữ cho tâm bồ đề tăng trưởng, nhờ công năng vi diệu ấy mà phát sanh ra những điều thiện, trí huệ được sáng suốt, phiền não được tiêu trừ, phước đức tăng trưởng, nỗ lực tinh tấn sớm đến bờ giải thoát.
Sau khi tiến hành phóng sanh, đại chúng được quý thầy trong BTC hướng dẫn tụng phẩm Phổ môn trong Kinh Pháp Hoa, kinh hành niệm Phật, cúng qua đường và thọ trai trong chánh niệm.
Buổi chiều, sau 30 phút tỉnh tọa, các giới tử lắng nghe pháp thoại do Đại đức Thích Nhuận Tôn, Tăng chúng Tổ đình chia sẻ. Thầy đã trao đổi về mục đích ý nghĩa lễ  cầu an, cầu siêu. Một buổi lễ cầu nguyện phải hội  đủ ba yếu tố: Người cầu nguyện phải thành tâm, nghiệp lực của đối tượng  và đạo lực của vị làm chủ pháp sự.
Thầy giảng về tự lực và tha lực. Tự lực là bản thân thực tập có thành tựu và tha lực là phải nhờ vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, tha lực mang yếu tố của tự lực bởi vì nhờ tự lực, người mới gặp tha lực. Thời đức Phật, nhiều tu sĩ đắc đạo do nhờ sự chỉ dạy của đức Phật, nhưng bản thân họ tu tập nhiều kiếp đến kiếp này mới gặp Phật và mới thành tựu, nên nói tự lực khiến cho tha lực biểu hiện và sự hiện tiền của tha lực cũng do tự lực làm nên. Nếu tự lực không có, cầu nguyện hoài, tha lực cũng không thành tựu. Dù vậy, người được khuyến khích tự lực thực tập, không quá ỷ lại vào sự thực tập của người khác. Lúc ban đầu, tự lực còn yếu kém nên phải nương tựa Tam Bảo, sau khi thực tập vững vàng, ngay cả Tam Bảo cũng phải buông và nương tựa chính mình, phải tự đi trên đôi chân của mình, phải hoàn thiện bản thân mình.
Khóa tu Bát quan trai của Tổ đình Sắc tứ Thiên Bửu đã kết thúc viên mãn vào lúc 16h cùng ngày. Mọi người ra về trong niềm an lạc vô biên, tấm lòng rộng mở, và hơn hết ai cũng tự nhắc nhở mình phải tinh tấn hơn nữa trên con đường học đạo.
 


 

 


Tin, ảnh: Quảng Ấn