.
.

Tịnh xá Ngọc Sơn tổ chức khóa tu Bát quan trai đầu xuân Bính Thân


Khóa tu dưới sự chứng minh của Ni sư Thích nữ Mỹ Liên và Thích nữ Đạm Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn.
Sống trong cuộc đời, con người luôn đeo mang nghiệp báo cho nên thân, khẩu, ý thường bị nhiễm ô. Để tiếp nhận giới pháp Bát Quan trai, các Phật tử đã tụng kinh sám hối cho tam nghiệp được thanh tịnh. Nghi thức này được diễn ra vào 8 giờ 30 phút sáng.
Sư cô Thích nữ Hạnh Liên (trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương, số 498/1 đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) truyền trao Tam quy và Bát giới cho các Phật tử. Trong đó, có lời khuyên nhắc tầm quang trọng của giới pháp và sách tấn các giới tử tinh tấn tu trọn vẹn một ngày.
Ngoài khóa lễ kinh hành niệm Phật, thực tập ăn cơm chánh niệm, trong hai buổi sáng và chiều cả đạo tràng được lắng nghe những lời thuyết giảng kinh pháp và giáo lý nhà Phật từ sư cô Thích nữ Hạnh Liên. Thông qua các buổi học này, các Phật tử đã hiểu được ý nghĩa Tết Nguyên Tiêu, về bổn phận của người cư sĩ tại gia, hiểu cách thức sống đạo đức, hiểu được nỗi khổ tại thế gian, nguyên nhân của khổ, sự diệt tận khổ và con đường đưa đến sự giải thoát. Quan trọng nhất, từ những lời dạy của Giảng sư, các Phật tử có thể đối diện lại chính mình, tự kiến tạo cho mình một đời sống an lành để đi đến đời sau trong thiện nghiệp.
Nhân dịp này BTC cũng đã gửi quà pháp bảo CD thuyết pháp “Chúng ta hiểu gì về đạo Phật” và “Người Phật tử sống đạo như thế nào?” do Đại đức Thích Phước Tiến, trụ trì Tu viện Tường Vân gửi tặng.


 Tin, ảnh: Quảng Ấn