.
.

Thông Báo: Phật giáo Đồng Nai tổ chức Đại giới đàn Đồng Huy


THÔNG BÁO
 
Về việc tổ chức Đại Giới Đàn Đồng Huy
 

Căn cứ Nội Quy Ban Tăng Sự Trung ương GHPGVN; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo việc tổ chức Đại Giới đàn Đồng Huy Phật lịch như sau:
1. Thời gian tổ chức: Ngày 26-30 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 23 đến 26-5 Bính Thân).
2. Địa điểm: Tổ đình Đại Tòng Lâm.
3. Điều kiện thọ giới:
a. Giới tử xin thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni phải hội đủ các quy định:
– Tuổi đời từ 20 đến 60 tuổi (tính theo Chứng minh nhân dân).
– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
– Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
– Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất là 02 năm, tính  theo Chứng điệp thọ giới do Trung ương GHPGVN cấp.
– Đã tốt nghiệp Tú tài, Trung cấp Phật học  hoặc tương đương.
– Phải thuộc 4 quyển Luật Trường hàng (Tỳ ni, Sa di, Oai nghi, Cảnh Sách) và nắm vững kiến thức của Khoá I, IÌ, III, IV bộ Phật học Phổ thông.
– Phải trúng tuyển khảo hạch của Đàn giới.
b. Giới tử xin thọ giới Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na phải hội đủ các quy định:
– Tuổi đời từ 15 đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).
– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
– Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
– Đã tu học ít nhất là 02 năm, tính từ ngày thế phát ở chùa và được chứng nhận của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
– Đã thọ giới Sa di ni ít nhất là 02 năm, tính theo Chứng điệp thọ giới do Trung ương GHPGVN cấp (Đối với giới tử thọ Thức xoa).
– Đã tốt nghiệp Trung học cơ sở, Sơ cấp Phật học hoặc tương đương.
– Phải thuộc Luật Tỳ ni, Sa di (Tăng), Sadini (Ni),Oai nghi (Thức xoa ma na), 02 thời công phu và nắm vững kiến thức của Khoas I, II bộ Phật học Phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của Hệ phái).
– Phải trúng tuyển khảo hạch của Đàn giới.
4. Hồ sơ thọ giới:
1.  Đơn xin thọ giới theo mẫu quy định của Ban Tổ Chức Giới Đàn.
2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của Chính quyền địa phương.
3. Bản copy (có thị thực) giấy chứng nhận xuất gia (nếu thọ Sa di, Sa di ni).
4. Bản copy (có thị thực) chứng điệp thọ giới Sa di, Thức xoa do Trung ương Giáo hội cấp (nếu thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni); Chứng điệp Sa di ni do Trung ương cấp (nếu thọ Thức xoa).
5. Bản copy (có thị thực) văn bằng tốt nghiệp hoặc tương đương.
6. 08 ảnh 2×3 (Ảnh chụp không quá 6 tháng, chụp chính diện, nền trắng).
7. Đối với giới tử ngoài tỉnh phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành và xác nhận của Sở Nội Vụ (Ban Tôn Giáo tỉnh) nơi giới tử xuất gia tu học.
8. Thọ Thập thiện giới, Bồ tát giới (dành cho Phật tử):
Quí Phật tử phát tâm thọ Thập thiện giới, Bồ tát giới để tu học đăng ký với Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố hoặc Ban Tổ chức Giới Đàn (đơn theo mẫu) và gởi đơn về Ban Tổ chức.
Giới tử lấy mẫu Đơn xin thọ giới tại website BTS GHPGVN tỉnh BR-VT:  www.bantrisupgbrvt.net hoặc tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01-01-2016 đến 01-06-2016 tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 
Mọi chi tiết, Quý vị hoan hỷ liên hệ: ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa (ĐT: 093 7955232), hoặc SC. TN Quảng Châu (ĐT: 064 3876024).