.
.

Thái Nguyên: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2015Chủ trì và điều hành cuộc họp do Đại đức Thích Đạo Quảng, phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, và sự hiện diện của Chư Tôn đức Tăng ni, Phật tử Thường trực BTS, UV BTS đồng tham dự.
 
Đặc thù của Thái Nguyên là một địa danh thuộc miền núi phía Bắc, về mọi mặt mới và đang phát triển nhất là những năm gần đây. Đặc biệt, chư Tôn đức Tăng ni còn rất là ít ỏi do đó, mọi hoạt động Phật sự của Giáo hội còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Tuy nhiên, vơi tinh thần đoàn kết hòa hợp của Chư Tôn đức cũng như quý Phật tử và nhất là sự tạo điều kiện ủng hộ của các cấp chính quyền. Đậy chính là những nhân tố cho công việc Phật sự của Giáo hội Tỉnh nhà đat được những thành tựu nhất định và đã được TW Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức. Bên cạnh đó về việc công tác xã hội cũng được nhiều bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên khen tặng.

Đặc biệt, vừa qua ngày 22/12/2015 Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập GHPGVN tỉnh Thái Nguyên. Sự kiện này nhằm đánh giá lại những hoạt động Phật sự xuyên suốt 10 năm qua của giáo hội Tỉnh nhà, đồng thời lấy đó làm phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo của BTS, BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên sau 10 năm thành lập đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong các công tác Tăng sự, Hoằng pháp, Từ thiện xã hội, nghi lễ .v.v…. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế như hoạt động của BTS ngày một nhiều, đa dạng, do nhân sự còn quá mỏng, mỗi thành viên phải đảm trách nhiều nhiệm vụ, hơn nữa nguồn kinh phí còn thiếu, do đó phần nào ảnh hưởng đến hoạt động chung… 
 
 
  Thay mặt Thường trực BTS PG tỉnh, Đại đức Thích Đạo Quảng phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS phát biểu chỉ đạo có lời đạo từ tán thán công đức của Chư Tôn đức trong năm qua đã thực hiện tốt các công tác Phật sự đề ra, gởi lời cảm ơn các cấp lãnh đạo chính quyền đã tạo nhiều thuận lợi cho Phật giáo Tỉnh nhà hoàn thành công tác Phật sự. Bên cạnh đó, Đại đức cũng đã nêu ra những tồn đọng, khiếm khuyết cần giải quyết, để tiến tới Đại hội Phật giáo các cấp sắp tới.


 
Thập Bát Công