.
.

TT. Huế: Khai mạc đại giới đàn Giác Phong PL. 2559 – DL. 2016


Từ bắt đầu 14 giờ 30, giữa khung cảnh trang nghiêm cổ kính ngôi cổ tự Báo Quốc đã sẵn sàng để cung nghinh chư tôn thiền đức TƯGH; Hội đồng Thập sư quang lâm Đại giới trường để chứng minh và tham dự buổi lễ khai mạc trọng thể lúc 15 giờ chiều nay.
 

Tổ đình Từ Đàm

Đoàn Phật tử dâng hoa

Cung nghinh Chư Tôn Giáo phẩm TƯGH


Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN


Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ GHPGVN


Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế


Thượng tọa Thích Phước Minh, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tác bạch cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm


 Cung nghinh Chư Tôn đức TƯGH và Hội đồng Thập sư từ Tổ đình Từ Đàm đến Giới trường Tổ đình Báo Quốc

Đại đức Thích Thiện Tuệ điều hành chương trình


 
Quang lâm chứng minh và tham dự có: Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ; Trưởng lão HT. Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; Hội đồng Thập sư Tăng; BTS GHPGVN TT. Huế; BTS GHPGVN huyện, thị xã;…
 
Về phía chư Ni có sự hiện diện của NT. TN Diệu Tấn, Chứng minh Phân Ban Đắc trách Ni giới tỉnh TT. Huế; NT. TN Minh Nguyên, Trưởng Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh TT. Huế; cùng chư tôn đức trong Hội đồng Thập sư Ni; cùng chư tôn đức Ni và giới tử Tăng Ni.


 
HT Thích Khế Chơn – Chánh chủ Đại giới đàn phát biểu khai mạc: “Phật sự hàng đầu của Giáo hội là hoằng dương chánh pháp, đào tạo Tăng tài, khai Giới đàn để trao truyền giới pháp cho Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới hầu kế thừa mạng mạch Phật pháp mãi hưng thịnh tồn tại trên thế gian này. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội và Ủy ban tỉnh. BTS GHPGVN TT. Huế tổ chức Đại giới đàn Giác Phong. Đại giới đàn là Trường tuyển chọn người làm Phật, nên từ giờ phút này, quý vị phải đem hết thân tâm thanh tịnh, một lòng hướng về cầu lãnh thọ giới pháp mà Hội đồng Thập sư sẽ truyền trao đến quý vị tại Đại giới đàn này.
 
Sau khi đắc Giới rồi, cần phải tinh tấn hơn nữa, gìn giữ giới luật như gìn giữ mạng sống của mình, thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, được như vậy mới xứng danh là những Trưởng tử của Đức Như Lai. Trang nghiêm tự thân ở hiện tại, giác ngộ thành Phật ở tương lai, nối tiếp bản hoài của chư Tổ, thực hiện chí nguyện độ sanh, làm cho Phật pháp luôn hưng thịnh, góp phần xây dựng xã hội trong ý nghĩa tốt đạo, đẹp đời".

Ban Kiến đàn đón nhận lẵng hoa của HĐTS GHPGVN 


 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp thay mặt HĐCM, HĐTS ban đạo từ đã tán thán công đức của Ban Tổ chức Đại giới đàn Giác Phong – đã mở đàn để truyền giới cho đàn hậu tấn, tiếp nối truyền thừa, khơi mở dòng tuệ. Bên cạnh đó, Ngài cũng đã giáo giới đến toàn thể giới tử về tầm quan trọng của Giới luật, giới tướng, giới thể: “Chư Phật ba đời đều nhân giữ giới mà thành tựu đạo nghiệp, vì thế mong rằng sau khi các vị thọ giới xong hãy gắng giữ để thân tâm được thanh tịnh, đạo nghiệp được thăng tiến, để không cô phụ công ơn của thầy tổ, cha mẹ và tín thí đàn na”.


Ban Kiến đàn đảnh lễ Hòa thượng chứng minh, Hòa trượng đường đầu và hàng Tôn chứng.
 

Thượng tọa Thích Tâm Pháp, Thích Nguyên Minh cung an chức sự Đại giới đàn cung thỉnh Hội đồng Thập sư

Buổi lễ khép lại với lễ Khai kinh bạch Phật, khai chuông bảng và kiết giới trường

Ban TTTT PG A Lưới