.
.

TP.HCM: Hội nghị kỳ 4, khóa VII GHPGVN phiên họp chiều 13/1


Phiên Hội nghị tiếp tục với phần lấy ý kiến của Ủy viên HĐTS, các ban ngành viện TWGH, BTS các tỉnh thành phố.
 


Hội nghị đã thông qua danh sách đề nghị Tấn phong Giáo phẩm biểu quyết nhất trí thông qua 3 vị đảm trách 3 chức danh trong Ban Thường trực HĐTS GHPGVN gồm: 2 vị Ủy viên Thường trực HĐTS: HT.Thích Thanh Hùng, HT.Thích Thiện Đức và TT.Thích Huệ Thông, đảm nhiệm Ủy viên Thư ký HĐTS.
 


TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS đọc Quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Trung ương GHPGVN đến 21 tập thể (Ban, Viện, Phân ban, Phân viện T.Ư) và các cá nhân; 63 BTS GHPGVN tỉnh, thành và Ban Trị sự Phật giáo người Hoa đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự, đóng góp công đức cho GHPGVN.


Toàn thể hội nghị biểu quyết thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm gồm: 38 Hòa thượng, 41 Thượng tọa, 25 Ni trưởng và 62 Ni sư.


TT.Thích Đức Thiện đọc quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện PG Nam tông Khmer, PG Nam tông Kinh, đại diện GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Phân ban Ni giới T.Ư, đại diện Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã trình bày tham luận và đề xuất một số vấn đề liên quan lên HĐTS GHPGVN.

Ngày mai, 14-1, đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục đóng góp ý kiến, thông qua Nghị quyết hội nghị và bế mạc hội nghị kỳ 4 khóa VII trung ương GHPGVN.
 

HT.Đào Như trình bày tham luận liên quan đến PG Nam tông Khmer

TT.Thích Phước Đạt trình bày tham luận của Ban GDTN T.Ư

NT.Thích nữ Huệ Hương trình bày tham luận của Phân ban Ni giới T.Ư

NS.Thích nữ Tín Liên đề xuất lên HĐTS các vấn đề liên quan đến Ni giới Hệ phái Khất sĩ

HT.Thích Đức Nghiệp trao Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân


 

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN
lấy biểu quyết suy cử bổ sung các chức danh trong Ban Thường trực HĐTS


Cẩm Vân