.
.

Thành tựu viên mãn và Bế mạc Đại giới đàn Trí Đức


Đến tham dự buổi lễ có sự chứng minh của Ban Kiến Đàn, Hội đồng giới sư, Ban điều hành các giới trường và hơn 1000 Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni  giới tử.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Hội đồng giới sư tấn đàn truyền thọ Bồ Tát giới cho chư giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni và Cư sĩ tại gia. 

Buổi lễ bế mạc chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm và long trọng, thể hiện năng lượng hành trì tu tập, sám hối của của hơn 1000 giới tử  thọ lãnh giới pháp mà Hội đồng giới sư truyền trao.

Đại diện giới tử gởi lời tri ân sâu sắc nhất đến Ban Tổ Chức

Hòa Thượng Thích Trí Quảng – Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới Đàn Trí Đức sách tấn giới tử

Cung thỉnh Ban Tổ Chức, Hội Đồng Thập Sư, Ban Điều Hành các giới trường

 

 

Toàn cảnh Tăng Ni giới tử

 

Hội đồng thập sư niệm hương truyền Bồ Tát giới

 

 

Chư tôn đức giới sư Tăng

Chư tôn đức giới sư Ni

 

 

Đĩnh lễ cầu thọ Bồ tát giới

Tâm thành con kính dâng lên

Tấn đàn truyền Bồ Tát giới

 

Thành kính thính giới lãnh thọ

 

 

 

 

 

 

Đại diện giới tử đọc lời tri ân

 

Phát thưởng đến giới tử có thành tích xuất sắc trong kỳ khảo thí tuyển Phật trường Trí Đức

 


Bài : Thái Hòa, Ảnh: Tâm Nghiêm