.
.

Chùm ảnh: Đêm âm nhạc chào mừng đón Quyết định bổ nhiệm Trụ trì chùa Quế Lâm- Hà Nam


Về tham gia chương trình có các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng như Nghệ sĩ Tự Long,  Ca sĩ Thu Hường sao mai điểm hẹn 2008, ca sĩ Ngọc Ký SMĐH 2009, ca sĩ Hoàng Anh SMĐH 2010, Bảo Phúc, Bắc Anh nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân, Minh Đức nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, ca sĩ Phật giáo Ngọc Anh và ảo thuật gia Minh Đức đến từ rạp xiếc TƯ; các ca sĩ, các nghệ sĩ đã hội tụ về chùa Quế Lâm để dâng lời ca tiếng hát của mình lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Tôn thiền đức Tăng ni, quý Phật tử thập phương, nhân dân địa phương chùa Quế Lâm, Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.
Xin chia sẻ chùm ảnh của đêm âm nhạc này:
 


  Thập Bát Công