.
.

Quảng Nam: Lễ nhập kim quan Thượng tọa Thích Đồng Huy


Đúng 19 giờ ngày 22 tháng 5 năm Đinh Dậu (16-6-2017), tại chùa Viên Minh (xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) diễn ra lễ sái tịnh, cung thỉnh nhục thân cố Thượng tọa Thích Đồng Lý nhập kim quan.

Nghi thức nhập kim quan được cử hành trang nghiêm và thiêng liêng theo truyền thống nghi lễ thiền môn xứ Quảng, do TT.Thích Hạnh Nhẫn, Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh Quảng Nam làm sám chủ, cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử các giới đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Thượng tọa cao đăng Phật cảnh, hồi nhập Ta-bà, tùy duyên hóa độ.

Sau khi Thượng tọa sám chủ, chư tôn đức Ban kinh sư và chư Tăng Ni cử hành lễ gia trì kim quan, các pháp tử và môn đồ pháp quyến của cố Thượng tọa tân viên tịch đã cung thỉnh nhục thân ngài nhập kim quan giữa những hồi chuông trống bát-nhã trầm hùng, trầm hương quyện tỏa và tiếng đồng thành niệm Phật của chư Tăng Ni, Phật tử.

Chiều cùng ngày, chư tôn đức đã cử hành lễ khai kinh bạch Phật và lễ thành phục, thọ tang.

Cố TT.Thích Đồng Lý, Trụ trì chùa Viên Minh, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam, sau một thời gian lâm bệnh, Thượng tọa đã thu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2017 (nhằm ngày 22 tháng 5 năm Đinh Dậu), tại chùa Viên Minh, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trụ thế: 63 năm. Hạ lạp: 36 năm.

Tang lễ được môn đồ Pháp quyến tổ chức từ ngày 16 đến 21-6-2017 (nhằm ngày 22 đến 27-5-ÂL), tại chùa Viên Minh, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Kim quan được tôn trí tại chùa Viên Minh, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2017 (ngày 23 tháng 5 năm Đinh Dậu).

Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 21 tháng 6 năm 2017 (ngày 27 tháng 5 năm Đinh Dậu), sau đó cung tiễn kim quan trà tỳ tại Đài Hỏa táng TP.Đà Nẵng; lễ thỉnh Xá lợi cố Thượng tọa nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Viên Minh được diễn ra vào lúc 17h00 cùng ngày.

1 (Copy) 2 (Copy) 3 (Copy) 4 (Copy) 6 (Copy) 7 (Copy) 8 (Copy) 10 (Copy) 12 (Copy) 13 (Copy) 14 (Copy) IMG_0185 (Copy) IMG_0186 (Copy) IMG_0187 (Copy) IMG_0190 (Copy) IMG_0192 (Copy) IMG_0193 (Copy) IMG_0200 (Copy) IMG_0203 (Copy) IMG_0213 (Copy) IMG_0216 (Copy)

Ban TTTT PG Quảng Nam