.
.

Quảng Nam: Cáo phó Hoà thượng Thích Giải Trọng tân viên tịch


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ
—— o0o ——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— o0o ———-
Quảng Nam, ngày 11 tháng 02 năm 2016

                    

CÁO PHÓ

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hội An
& Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 
HÒA THƯỢNG THÍCH GIẢI TRỌNG

-Uỷ viên Thường Trực Ban nghi lễ Trung Ương GHPG Việt Nam .
-Trưởng Ban nghi lễ GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
-Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Hội An .
-Giám sự Tổ đình Long Tuyền, phường Thanh Hà , thành phố Hội An.
Sau một thời gian lâm bệnh, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 11  tháng 02 năm 2016 (nhằm ngày mồng 4 tháng giêng  năm Bính Thân), tại Tổ đình Long Tuyền, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Trụ thế: 71 năm         Hạ lạp: 45  năm
-Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 11 giờ 00 ngày 12 tháng 02 năm 2016 (nhằm ngày mồng 5 tháng giêng năm Bính Thân).
-Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Long Tuyền, phường Thanh Hà, thành phố Hội An , tỉnh Quảng Nam.
-Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 ngày 12 tháng 02  năm 2016 (ngày mồng 5 tháng giêng năm Bính Thân).
-Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 08 giờ 00 ngày 18  tháng 02 năm 2016 (ngày 11 tháng giêng năm Bính Thân), sau đó cung tiễn kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp lúc 10 giờ tại khuôn viên Tổ đình Long Tuyền, phường Thanh Hà , thành phố Hội An , tỉnh Quảng Nam.
Nay Cáo Phó

 TM. BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH QUẢNG NAM
 BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỘI AN
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ
 
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN