.
.

Phật Giáo Khánh Hòa Tổng kết Phật sự 2015


Buổi lễ dưới sự chứng minh của Đức Phó Pháp chủ GHPGVN, Đại lão HT.Thích Thiện Bình- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Đại lão HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Đại lão HT.Thích Như Ý, thành viên HĐCM. Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Liễu Pháp Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Tịnh Nghiêm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tp Cam Ranh; Chủ tọa đoàn: HT Thích Ngộ Tánh, Phó Trưởng BTS tỉnh và chư tôn đức đồng Phó Trưởng Ban Trị sự; Chư Tôn đức Tăng, Ni, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các Cư sĩ, Phật tử thành viên BTS;  BTS GHPGVN các huyện, thị, thành phố, trong tỉnh, Ban Đại diện các chùa, tịnh xá  tại tp.Nha Trang tham dự.
  


Chính quyền đến dự có Ông Trần Văn Mãnh- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa,  Ông Bùi Hữu Dinh- Phó Ban Tôn giáo tỉnh; lãnh đạo các Ban ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố, và địa phương. tham dự.
Sau phần niệm Phật cầu gia bị, ĐĐ Thích Thiện Phước, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh điều phối chương trình, tuyên bố lý do, cung kính giới thiệu chư tôn giáo phẩm chứng minh, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, quý vị quan khách  tham dự.

HT.Thích Minh Thông- Phó BTS, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni báo cáo kết quả Hội nghị kỳ 4 khóa VII HĐTS Trung Ương GHPGVN.


 HT.Thích Nguyên Quang- Phó BTS kiêm Chánh Thư ký thông qua báo cáo Tổng kết Phật sự Khánh Hòa năm 2015 và phương hướng hoạt động  năm 2016. Năm qua, GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã phát triển phật sự tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, Đặt đá khởi công xây dựng chùa Phật giáo Khánh Vĩnh. Cử qúy Thầy ra trụ trì 6 chùa tại huyện đảo Trường Sa góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hoạt động từ thiện của Phật giáo Khánh Hòa năm qua Hổ trợ đồng bào nghèo mổ mắt 238 ca, Thăm viếng tặng quà đồng bào nghèo, tăng, ni đau ốm: 19.919 phần quà, tổng giá trị thành tiền trên 10 tỷ đồng. 

Hội nghị đã nghe ý kiến đóng góp của đại biểu các Ban ngành của tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN các huyện thị, thành phố,  trong tỉnh.


Ông Bùi Hữu Dinh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa phát biểu ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động Phật sự năm qua của Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Khánh Hòa, nhất là hoạt động từ thiện xã hội, phát triển phật sự tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, cử qúy Thầy ra trụ trì 6 chùa tại huyện đảo Trường Sa . Ông đã trả lời những kiến nghị mà đại biểu Hội nghị đã phát biểu.HT.Thích Ngộ Tánh, Chủ tọa hội nghị đúc kết ý kiến đại biểu đã phát biểu đã khẳng định những thành tựu Phật sự năm 2015 đồng thời rút kinh nghiệm những việc chưa làm được cần khắc phục. Hội nghị Tổng kết Phật sự Khánh Hòa năm 2015 kết thúc sau phần niệm Phật hồi hướng.

 

 

Trí Bửu – Tháng 01/2016