.
.

PG Sa Đéc: Đặt Đá Xây Dựng Nhà Tổ Ni – Chùa Phước Huệ


Đến chứng minh: HT. Thích Thiện An Tv.HĐCM Chứng Minh Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Đồng Tháp, TT. Thích Chơn Minh Uv.HĐTS – Phó Ban TT. BTS PG Tỉnh Đồng Tháp, HT. Thích Minh Tấn Chứng minh Ban Trị Sự Phật Giáo Sa Đéc, Chư tôn Đức Tăng ni trụ trì các tự trong Thành phố cũng về tham dự.

Chưng tôn Hòa thượng chứng minh, Chư tôn đức Tăng ni – Ni chúng chùa Phước Huệ, niêm hương bạch Phật – Bạch Tổ.

Và nghi thức đặt đá tại khu nhà Tổ ni của Chùa.

Trân trọng giới thiệu chùm ảnh: 

Huệ Nghiêm