.
.

PG Đồng Tháp: Triển khai phiên họp tuần lễ Phật Đản năm 2017


Theo thông tin từ Văn phòng Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, sẽ tổ chức tuần lễ Phật Đản tại 12 Ban trị sự Phật giáo cấp huyện và các tự viện trong địa bàn toàn tỉnh. Phật Đản PL. 2561 tại Đồng Tháp sẽ tổ chức thuyết pháp tại lễ đài chính tại Chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc), phóng Đăng tại sông Sa Đéc, diễu hành xe hoa tại TP. Cao Lãnh và Tp. Sa Đéc.

IMG_6806

Ban thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, đã cặp nhật được thông tin công văn của Trung ương GHPGVN, hướng dẫn việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2562 – DL. 2017. Theo tin thần hướng dẫn TW, Phật giáo Đồng Tháp sẽ tổ chức tuần lễ Phật Đản tại từng địa phương trong tỉnh với thời gian địa điểm như sau;

– Ngày mùng 9/4/ Đinh Dậu: tổ chức Phật Đản huyện Châu Thành tại chùa Phước Long; huyện Thanh Bình tại chùa Long Sơn vào lúc 8 giờ sáng.

– Ngày 10/4/ Đinh Dậu: Tổ chức Phật Đản Huyện Cao Lãnh tại chùa Bửu Lâm vào lúc 8 giờ sáng.

– Ngày 11/4 Đinh Dậu: Tổ chức Phật Đản Huyện Lai Vung tại chùa Hội Phước; Thị Xã Hồng Ngự tại chùa Thiên Tế vào lúc 8 giờ sáng.

 – Ngày 12/4 Đinh Dậu: Tổ chức Phật Đản Huyện Hồng Ngự tại chùa Thanh Lương vào lúc 8 giờ sáng; Huyện Tam Nông tại chùa Quê Hương vào lúc 10 giờ sáng; Huyện Tháp Mười tại chùa Thanh Lập vào lúc 17 giờ.

– Ngày 13/4 Đinh Dậu: Tổ chức Phật Đản Huyện Lấp Vò tại chùa Thiên Phước; Huyện Tân Hồng tại chùa Lập Phúc vào lúc 8 giờ sáng.

– Ngày 15/4 Đinh Dậu: Tổ chức Phật Đản Thành Phố Cao Lãnh tại chùa Hoà Long vào lúc 17 giờ.

– Đặc biệt Ban trị sự Phật giáo Đồng Tháp tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 – DL.2017 lễ đài chính tại Chùa Phước Hưng – TP. Sa Đéc vào 16 giờ ngày 14/4 ÂL, với chương trình: Thuyết pháp, Phóng đăng, Văn nghệ; Diễu hành xe hoa tại Tp. Sa Đéc.

 Ngày 15/4 ÂL vào lúc 6 giờ sáng, Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp chính thức tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 tại chùa Phước Hưng (số 461, Hùng Vương, Phường 1, Tp. Sa Đéc), và tối cùng ngày BTS Phật giáo Thành Phố Cao Lãnh tổ chức Lễ Phật Đản và đoàn xe hoa sẽ diễu hành tại Thành phố Cao Lãnh, dự kiến khoảng 20 xe hoa tham dự.

Mỗi lễ đài Phật Đản cấp huyện đều có chương trình thuyết pháp, diễu hành xe hoa tại huyện nhà, sau đó mới tập trung xe hoa về lễ đài chính.

Ban TTTT Phật giáo Đồng Tháp cặp nhật.