.
.

PG Đồng Tháp: Lễ Hội Hoa Đăng – Dược Sư


Chùa An khánh nằm thuộc vùng sâu cử Huyện Lấp vò, nhưng hàng năm vào ngày đầu xuân đều tổ chức Hoa đăng – Khai đàn dược sư cầu an đầu năm cho nhân dân tín đồ Phật tử tại địa bàn.

Đại Đức Thích Minh Lý trụ trì đã về ngôi chùa vùng sâu cũng được hơn 20 năm, từ ngôi tự viện vách lá nay đã được xây dựng sửa lại trang nghiêm hơn xưa. Vào dịp đầu năm Sư trụ trì đều tổ chức Lễ Hội hoa đăng với bức ảnh Phật Dược Sư và khoảng 1000 ngọn đèn trang trí trên sân, cho khoảng 1500 người tham dự cầu nguyện cầu an đầu.

Đầy là lần thứ 07 được tổ chức tại khuôn viên Chùa An khánh, lễ hội Hoa đăng cũng đã được đong phật tử tham dự khi đến ngày mùng 06 hằng năm.

Một số ảnh ghi nhận tại lễ hội:

 


 

Huệ Nghiêm