.
.

PG Đồng Tháp: Khai mạc khoá hành chánh trụ trì năm 2017


Sáng ngày 24/7/2017 (nhằm mùng 2/6 nhuần/ Đinh Dậu) tại Chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc) Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp khai giảng tuần lễ bồi dưỡng hành chánh giáo hội và trụ trì cơ sở năm 2017.

Quang lâm chứng minh; Hoà Thượng Thích Giác Tường Uỷ viên thường trực HĐCM; Hoà Thượng Thích Thiện An thành viên HĐCM; Hoà Thượng Thích Thiện Pháp Phó chủ tịch thường trực HĐTS – Trưởng Ban Tăng Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; Hoà Thượng Thích Giác Toàn Phó chủ tịch HĐTS – Phó Ban giáo dục Tăng Ni GHPGVN; Chư tôn đức Ban chứng minh, Thường trực Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp – 12 Ban trị sự, Chư tôn đức Tăng ni trụ trì trong tỉnh; với 450 học viên tham gia khoá học.

Về chánh quyền; Ông Đoàn Tấn Bửu Phó chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp, Ông Lê Minh Thái Phó giám đốc Sở nội vụ tỉnh, Ông Võ Tuấn Lộc Anh Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh, Ông Võ Minh Hùng Phó chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Đồng Tháp cũng về tham dự.

Thượng Toạ Thích Chơn Minh – Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, đọc diễn văn khai mạc khoá học hành chánh giáo hội và trụ trì cơ sở năm 2017 cho 450 học viên tham gia khoá học.

Sau đó, Đại Đức Thích Chơn Tâm đã thay mặt Ban thư ký, thông qua kế hoạch khoá học với thời gian 06 ngày từ ngày 24 đến 29/7/2017, học tại giảng đường chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc).

Với nội dung khoá học BTC đã cung thỉnh Hoà Thượng Thích Giác Toàn Phó chủ tịch HĐTS, giảng môn “Trách nhiệm trụ trì trong việc định hướng tu tập và hoằng hoá trước thời duyên”. Chư tôn đức Ban trị sự PG Đồng Tháp, các vị Ban ngành chánh quyền Tỉnh chuyển khai chính sách Pháp luật.

Thượng Toạ Thích Thiện Năng Phó Ban thường trực GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp thay mặt ban tổ chức cảm tạ đến Chư tôn đức Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, các cấp chánh quyền tham dự buổi lễ.

* Sau buổi lễ khai giảng, Hoà Thượng Thích Giác Toàn giảng buổi lễ đầu tiên của khoá học với đề tài “Trách nhiệm trụ trì trong việc định hướng tu tập và hoằng hoá trước thời duyên”.

Buổi chiều; Hoà Thượng Thích Minh Thông giảng về chuyên đề Giới luật.

IMG_1025 (Copy) copy IMG_1027 (Copy) copy IMG_1029 (Copy) copy IMG_1030 (Copy) copy IMG_1031 (Copy) copy IMG_1032 (Copy) copy IMG_1037 (Copy) copy IMG_1040 (Copy) copy IMG_1042 (Copy) copy IMG_1046 (Copy) copy IMG_1049 (Copy) copy IMG_1050 (Copy) copy IMG_1051 (Copy) copy IMG_1058 (Copy) copy IMG_1061 (Copy) copy IMG_1062 (Copy) copy IMG_1064 (Copy) copy IMG_1066 (Copy) copy IMG_1070 (Copy) copy IMG_1073 (Copy) copy IMG_1074 (Copy) copy IMG_1077 (Copy) copy

Huệ Nghiêm