.
.

Ở đâu có Phật giáo, ở đó cuộc sống lành mạnh hơn


Với 93,69% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ chế đặc thù cho TP.HCM ngày 24-11 vừa rồi là một tin vui không chỉ đối với gần chục triệu dân TP mà còn với những người quan tâm tới sự phát triển chung của đất nước. Nghị quyết có hiệu lực thi hành rất gần, từ ngày 15-1-2018.Buổi thăm lãnh đạo TP của BTS GHPGVN TP.HCM tại Văn phòng Thành ủy

Theo đó, nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP.HCM về nhiều lĩnh vực như quản lý đất đai, đầu tư, tài chính – ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý. Một số vấn đề trước đây thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ có sự thay đổi, được phân cấp cho TP.HCM quyết định.

Trong buổi tiếp thân mật đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 11-11-2017 tại Văn phòng Thành ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ những thông tin đáng quan tâm về tình hình của TP và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong mục tiêu xây dựng TP.HCM xứng đáng thực sự là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục lớn của cả nước.

Ông Bí thư Thành ủy đã có những đánh giá trân trọng về sự đóng góp của Phật giáo đối với TP qua các thời kỳ, nhấn mạnh những điểm sáng của Tăng Ni, Phật tử, tín đồ đạo Phật cống hiến cho sự nghiệp chung.

Người lãnh đạo đứng đầu TP cũng chia sẻ những thách thức và cơ hội phát triển của TP hiện tại, ông mong Phật giáo TP.HCM – với ưu thế nơi có số lượng Tăng Ni lớn nhất cả nước và với truyền thống vốn có, tiếp tục đóng góp tích cực, thiết thực, đặc biệt là trong lĩnh vực tạo dựng và nhân rộng các giá trị đạo đức, lối sống nhân văn thấm sâu vào người dân.

Bí thư Thành ủy tha thiết bày tỏ mong muốn Phật giáo là một trong những kênh quan trọng để qua đó, lãnh đạo TP được lắng nghe tiếng nói của người dân phản ánh về những tệ nạn tham nhũng, sách nhiễu, lãng phí… TP sẽ tiếp thu, quyết tâm xử lý để làm cho cuộc sống tiến bộ, an lành hơn.

Ông cũng đánh giá cao những nhận định của HT.Thích Trí Quảng, vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo TP.HCM không chỉ đề cập thành tựu, mà còn thẳng thắn trong nhận định về những hiện tượng chưa tốt, khiếm khuyết trong trách nhiệm quản lý, hướng dẫn của Giáo hội TP, đặc biệt là những biểu hiện suy thoái đạo đức của một số Tăng Ni gần đây, ông cũng đồng thuận về hướng chấn chỉnh, xem đó là việc làm góp phần giúp TP thực hiện quyết tâm xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn.

Vừa qua, ngày 1-12, sau kỳ bố-tát tụng giới chung của các thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP khóa IX, toàn Ban Trị sự đã có phiên họp đầu tiên, cung thỉnh Ban Chứng minh, phân nhiệm Ban Thường trực có nhiều điều chỉnh nhân sự so với khóa trước, trong đó HT.Thích Trí Quảng trực tiếp kiêm nhiệm Trưởng ban Tăng sự.

Chức năng của Ban Chứng minh và Ban Trị sự đã được Hòa thượng nhấn mạnh cần được thực thi một cách nghiêm túc, phát huy tinh thần mà Hiến chương đã quy định, đáp ứng yêu cầu của hoạt động thực tế đối với Giáo hội trong hiện tại, đồng hành cùng sự phát triển của TP nói riêng và đất nước nói chung.

“Ở đâu có Phật giáo, ở đó cuộc sống lành mạnh hơn”, thông điệp mà Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh tại buổi tiếp thân mật Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khóa IX, cùng với quyết tâm của lãnh đạo Phật giáo TP thể hiện trong các phiên họp sau Đại hội, đó là tín hiệu phát triển – điều mà tất cả Tăng Ni, Phật tử kỳ vọng và chờ mong.

Hoàng Độ