.
.

Ni trưởng Thích Nữ Chơn Viên, Trú trì chùa Hoa Nghiêm – Huế viên tịch


Lễ Nhập quan sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 00 tháng 20 tháng Giêng năm Bính Thân (Thứ Bảy, 27.02.2016) tại chùa Hoa Nghiêm, số 111 đường Phùng Quán, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, thành phố Huế.

Tang lễ Cố Ni trưởng sẽ được tổ chức trọng thể tại chùa Hoa Nghiêm từ ngày 19 đến ngày 26 tháng Giêng năm Bính Thân (tức từ ngày 26/2/2016 đến ngày 4/03/2016).

Lễ viếng chính thức bắt đầu vào lúc 16 giờ ngày 20.01 Bính Thân.

Lễ Phát hành – thỉnh Kim quan nhập Bảo tháp sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ 00 ngày 26.01 Bính Thân (4/03/2016) tại khuôn viên chùa Hoa Nghiêm – Huế. 
 
 

Ni trưởng Thích Nữ Chơn Viên (1931-2016) Chùa Hoa Nghiêm – Huế

Nguyên Thiện