.
.

Nghị quyết: Hội nghị lần thứ 4 khóa VII Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
Số :  004 /NQ/HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
 

  
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 KHÓA VII HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Hội nghị lần thứ 4 khóa VII Trung ương GHPGVN được tiến hành vào ngày 13, 14/01/2016 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2015, chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 và một số công tác trọng tâm của Giáo hội được dự kiến tổ chức, triển khai thực hiện trong năm 2016.
Hội nghị dưới sự chứng minh tối cao của chư vị Hòa thượng Phó Pháp chủ và chư vị Hòa thượng thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hội nghị dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; quý Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư vị Hòa thượng, Thượng tọa Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.
Hội nghị được hân hạnh đón tiếp ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Tấn Hùng – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Phong – Phó Chủ tịch UBMTTQ Tp. Hồ Chí Minh; ông Phạm Quang Đồng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh đã đến tham dự. Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu của ông Lê Bá Trình và ông Trần Tấn Hùng.
Qua hai ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, sau khi nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2015, chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 của GHPGVN và những ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Thường trực HĐTS, chư Tôn giáo phẩm Tăng Ni, Cư sĩ trong Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, Hội nghị  nhất trí:
QUYẾT NGHỊ
1.  Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2015 và Chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (đính kèm Báo cáo Tổng kết 2015vàchương trình hoạt động 2016)
2.  Nhất tâm suy tôn Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Các chức vụ do Đại hội VII suy cử vẫn giữ nguyên cho đến hết nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).
3.  Nhất trí suy cử bổ sung Thượng tọa Thích Huệ Thông, Ủy viên Thường trực đảm nhiệm chức danh Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Hội đồng Trị sự đảm nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).  
4.  Thông qua danh sách Tấn phong Giáo phẩm gồm 38 Hòa thượng, 41 Thượng tọa, 25 Ni trưởng, 63 Ni sư do Ban Tăng sự Trung ương đệ trình (danh sách đính kèm).
5.  Hoạt động của Giáo hội năm 2016 tập trung vào các chuyên đề: Công tác Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni và Hướng dẫn Phật tử.
6.  Giao Ban Thư ký hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN; Diễn đàn Phật giáo chào mừng một năm cộng đồng Asean.
7.  Ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2022.
8.  Ban Thường trực HĐTS chủ trì và phối – kết hợp với các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành đẩy mạnh công tác kiện toàn bộ máy tổ chức các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động Phật sự theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa VII và chương trình hoạt động năm 2016.
9.     Thống nhất tiêu chuẩn đặc cách tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị Thường niên:
      a. Đối tượng đặc cách là Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban các Ban, Viện Trung ương; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Tăng Ni trụ trì các chùa vùng biên giới hải đảo (theo Thông tư hướng dẫn thi hành Nội quy Ban Tăng sự Trung ương) được đặc cách tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên, thiếu không quá 03 tuổi đời, 03 tuổi đạo.
      b. Trường hợp đặc biệt sắp viên tịch, do yêu cầu tôn vinh công đức, được tấn phong trước tuổi, nhưng phải do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề xuất;
      c. Các trường hợp tấn phong không thuộc trường hợp đặc cách trên thì thực hiện theo quy định theo điều 56 chương IX Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V; điều 47 chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.
10.  Phát huy vai trò, vị thế của Giáo hội trong đối nội và đối ngoại, nhất là tạo mối quan hệ thân hữu với các nước Phật giáo, đẩy mạnh công tác hoằng pháp ở nước ngoài.
11.  Từng bước tiến hành việc thực hiện quản lý, điều hành công tác Phật sự theo quy định của Hiến chương và các quy định khác của Giáo hội đã ban hành. Trong đó có sự quan tâm đến việc hỗ trợ Phân ban Ni giới Trung ương tổ chức, triển khai, thực hiện các công tác Phật sự.
12.  Ghi nhận ý kiến và hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Hệ phái Phật giáo Namtông Kinh, Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có kế hoạch cụ thể giúp đỡ công tác hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông khmer tại Tp. Cần Thơ.
13.  Ghi nhận và nghiên cứu những ý kiến phát biểu của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ý kiến phát biểu của Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo Nam tông Kinh, Phân ban Ni giới Trung ương. Giao Ban Thư ký HĐTS nghiên cứu tính khả thi để bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 của Giáo hội.
14.   Hưởng ứng và vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
15.  Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tham gia, tích cực hưởng ứng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa giao thông, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
16.  Hội nghị Trung ương GHPGVN được ấn định vào ngày mùng 3, 4, 5, 6 tháng 12 âm lịch hằng năm (trừ năm tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc).
17.  Giao 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội tổ chức họp giao ban theo định kỳ với các Ban Trị sự GHPGVN và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành.
18.  Thông qua báo cáo tài chính thu chi của Giáo hội do Ban Kinh tế Tài chánh trình bày.
19.  Ghi nhận, nghiên cứu tiếp thu ý kiến nhận xét của Ban Kiểm soát Trung ương về các hoạt động Phật sự của Giáo hội; Ý kiến chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tại Hội nghị.
20.  Giao Ban Thư ký và Văn phòng Giáo hội Trung ương hoàn chỉnh các văn bản liên quan đến Hội nghị kỳ 4 khóa VII để phổ biến và thi hành; chuẩn bị tập hợp dữ liệu, số liệu cho Hội nghị Ban Thường trực HĐTS để sơ kết công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2016.
Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết vào lúc 10giờ00 ngày 14 tháng 01 năm 2016 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ, nhất trí cao.

 TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn