.
.

Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN


Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã nhất trí thông qua Nghị quyết (số 268/NQ/HĐTS) gồm 15 điểm vào lúc 17 giờ, ngày 17-7-2018 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ và nhất trí.

1. Thông qua bản báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018 nhiệm kỳ VIII (2017-2022) của Giáo hội.

2. Thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2018 của Giáo hội.

3. Hội nghị đã nhất trí thông qua dự thảo lần thứ nhất các quy chế: Quy chế hoạt động của Ban Thường trực HĐTS; Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện; Nội quy Ban Tăng sự T.Ư. Giao Ban Thư ký tiếp thu bổ sung các ý kiến đóng góp dự thảo lần thứ nhất, tiếp tục xin ý kiến gửi bằng văn bản đến các thành viên Ban Thường trực HĐTS trước khi trình Hòa thượng Chủ tịch HĐTS ký ban hành.

4. Hội nghị nhất trí thông qua Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của GHPGVN (nhiệm kỳ 2017-2022), do Hòa thượng Trưởng ban Thông tin – Truyền thông T.Ư trình.

5. Hội nghị nhất trí suy cử Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư đảm nhiệm chức vụ Quyền Trưởng ban Văn hóa T.Ư nhiệm kỳ VIII (2017-2022); suy cử Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư đảm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo.

6. Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư tiếp tục liên hệ với các cơ quan hữu quan hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc PL.2562 – DL.2019 tại Việt Nam.

7. Thông qua dự thảo tờ trình về kế hoạch tổ chức Đại lễ kỷ niệm 710 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn; Phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế về Hành trạng và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Phật giáo Việt Nam và Dân tộc; Giao Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương soạn thảo Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tổ chức Đại lễ.

8. Nhất trí với tờ trình của Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư về việc thành lập mạng xã hội Butta.vn và Tạp chí đối ngoại bằng tiếng Anh: “Di sản Phật giáo”.

9. Giao Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội xúc tiến việc liên hệ ký kết phối hợp công tác với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Cục Xuất bản thuộc Bộ Thông tin Truyền thông.

10. Hội nghị ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu của các Ban, Viện T.Ư, Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, giao Ban Thư ký đúc kết và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2018.

11. Giao Ban Thư ký, Văn phòng 2 TƯGH tiến hành công tác tổ chức Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII tại Cà Mau vào tháng 10-2018.

12. Giao Ban Thư ký, Văn phòng 1, Văn phòng 2 TƯGH hỗ trợ Ban Trị sự  GHPGVN TP.Hải Phòng và Ban Trị sự Lâm thời tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022; hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang tiến hành thủ tục suy cử bổ sung khuyết vị chức vụ Trưởng Ban Trị sự.

13. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa giao thông, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại các cơ sở thờ tự, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

14. Nhất trí về báo cáo tài chính thu chi, phương hướng hoạt động về tài chính thu chi của Ban Kinh tế  – Tài chính T.Ư. Ghi nhận ý kiến, nhận xét của Ban Kiểm soát về tài chính và hoạt động của Giáo hội.

15. Giao Ban Thư ký và 2 Văn phòng TƯGH hoàn chỉnh các Văn bản có liên quan đến Hội nghị để phổ biến và thi hành; Chuẩn bị các nội dung liên hệ cho Hội nghị Thường niên của Hội đồng Trị sự vào cuối năm 2018.

Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS được HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký.