.
.

Ngài Kyabgon Chetsang Rinpoche sẽ Hoằng pháp tại Việt Nam


Được sự cho phép của TW GHPGVN, Ban Tôn Giáo Chính phủ, Ngài Kyabgon Chetsang Rinpoche sẽ đến thăm và truyền pháp tại Việt Nam vào tháng 5/2017 sẽ có chương trình trao truyền pháp cộng đồng.

Trung tâm Drikung Kagyu Dharma Raja cực kỳ hoan hỉ xin chia sẻ với quý Phật tử và bạn bè khắp nơi nhân duyên tốt lành này: Vào đầu tháng 5/2017, Sư Tổ, Bậc Thủ Ngôi thứ 37 Truyền thừa Drikung sẽ viếng thăm Việt Nam và truyền pháp mật thừa với một chuỗi dài các pháp hội cộng đồng từ Nam ra Bắc – và ban truyền những mật pháp lừng danh của Drikung: pháp Chuyển di tâm thức Phowa, pháp Quán Thế Âm Thiên thủ, và nhiều truyền giảng quan trọng khác.

Ban Tổ Chức xin được thông báo chi tiết trong poster đính kèm và ước mong gặp lại mọi người trong những ngày Pháp hội sắp đến.

1__1__437980579

1__2__469752094

CTV