.
.

Khánh Hòa: Lễ tạ đàn Dược Sư tại tổ đình Nghĩa Phương


Lễ tạ đàn pháp hội Dược Sư thất châu tại tổ đình Nghĩa Phương (Nha Trang, Khánh Hòa) vừa diễn ra chiều qua, 4-3, theo nghi lễ truyền thống, có Đại lão HT.Thích Trí Tâm, Thành viên HĐCM, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa chứng minh, niêm hương bạch Phật.

Dịp này, chùa tổ chức phóng sinh cho hàng ngàn con chim, lươn, cá… trở về với cuộc sống thiên nhiên; đăng đàn tiểu thí bạt độ âm linh, âm hồn, cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn do tai nạn giao thông, sút sảo tảo thương, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu cửu huyền thất tổ, bách tính tiên linh…

ctducc2.JPG

Đại lão HT.Thích Trí Tâm chứng minh buổi lễ

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, pháp hội Dược Sư thất châu do tổ đình Nghĩa Phương tổ chức đã khai đàn hồi tối 26-2. Theo đó, mỗi đêm đều tụng kinh Dược Sư (từ đàn 1 đến đàn 7) với hàng ngàn Phật tử tham dự.

tk1.JPG

Tụng kinh tại lễ hoàn đàn Dược Sư

Trí Bửu