.
.

Khánh Hòa: Chùa Sắc tứ Minh Thiện trao tặng 300 xuất cháo chay


Đối với các bệnh nhân khoa câp cứu, chùa còn tặng thêm mỗi bệnh nhân 1 hộp sửa Ông Thọ. Theo Thượng tọa trú trì cho biết đây là viêc làm thường xuyên hằng tháng của chùa. Ngoài ra vào ngày Rằm, chùa còn tổ chức trao tặng 600 hộp cơm chay, phát tại chùa Sắc tứ Minh Thiện cho bà con phật tử người nghèo và những người có nhu cầu ăn chay.

Trí Bửu