.
.

Khánh Hòa: Chùa Sắc tứ Minh Thiện khóa tu Niệm Phật Một Ngày An Lạc lần thứ 72


Chủ trì khóa tu TT.Thích Thiện Thông- Trưởng Ban Văn Hóa BTS GHPGVN huyện Diên Khánh, trụ trì chùa Sắc tứ Minh Thiện; Giảng sư ĐĐ. Thích Chánh Định- trụ trì chùa Tam Phước (Đồng Nai); chư Tôn đức Tăng  và khoảng 200 phật tử tham dự tu học. (ảnh)
Khai mạc khóa tu TT.Thích Thiện Thông tán thán công đức phật tử trong 7 năm qua, hằng tháng cứ đến ngày mung 9 âm lịch về chùa tu học, niệm Phật. Thượng tọa  khuyến tấn đạo tràng tinh tấn, chuyên cần, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tịnh độ.
ĐĐ. Giảng sư Thích Chánh Định- trụ trì chùa Tam Phước (Đồng Nai)- thuyết giảng đề tài “Khuyến tu”, khuyên đạo tràng tinh tấn tu học, niệm Phật, cầu giải thoát. Bởi vì thân người khó được, phật tử đã được thân này lại có duyên  nghe Phật pháp, thật là gặp được duyên lành. Sau phần pháp thoại, giảng sư cũng đã dành thời gian cho phật tử chia sẻ, trao đổi những điều cần hiểu biết thêm.
Đến với khóa tu Niệm Phật Một Ngày An Lạc lần thứ 72 phật tử được nghe pháp, chia sẻ pháp thoại, thọ trai chánh niệm, tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, phóng sinh… cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, bản thân và gia đình an lạc…
 


 
Trí Bửu – Tháng 3/2016