.
.

Hội nghị kỳ 6 khoá VII Hội đồng Chứng minh – Hội đồng Trị sự


Chiều nay, ngày 19/11 tại Hội trường Cung văn hoá Hữu nghị Việt – Xô (quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội), Hội đồng Chứng minh – Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức kỳ họp thứ 6 khoá VII, nhiệm kỳ (2012-2017). Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN chủ toạ Hội nghị.


Chứng minh Hội nghị có chư tôn đức Phó Pháp chủ HĐCM: HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Giác Nhường cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐCM.

Cùng chủ toạ Hội nghị còn có chư tôn đức Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thanh Nhiễu; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT. Thích Thiện Duyên, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Gia Quang, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thạch Sok Xane, HT. Thích Quảng Tùng, HT. Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Thiện Tâm, TT. Thích Thanh Quyết, TT. Thích Quảng Hà.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN khẳng định: “Qua năm năm hoạt động, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh đã chứng minh tối cao về mặt tinh thần, lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo một số công tác Phật sự chuyên môn, về mặt giới luật; Hội đồng Trị sự trong năm năm qua dưới sự chứng minh của Hội đồng Chứng minh, hoạt động thường xuyên của Ban Thường trực HĐTS, Ban, viện chuyên môn, sự cộng tác của Ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh, thành”.

Theo đúng Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định đến nay đã mãn nhiệm kỳ. Căn cứ điều 43, chương 8 Hiến chương GHPGVN,….. về việc cho phép GHPGVN nhiệm kỳ VII tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VIII từ ngày 19-22/11/2017, tại Cung văn hoá hữu nghị Việt – Xô thủ đô Hà Nội để tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII và thảo luận thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022), Hoà thượng nhấn mạnh

Theo Hoà thượng Chủ tịch HĐTS, chương trình làm việc của Đại hội, hôm nay là phiên họp cuối cùng của hai Hội đồng: Hội đồng Chứng minh – Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2012-2017) để tổng kết Phật sự của năm năm và đồng thời nghe các Phân ban của Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII báo cáo công tác tổ chức.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tổ chức Đại hội khái quát sơ bộ công tác tổ chức Đại hội.

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS báo cáo việc triển khai công tác tổ chức Đại hội.
Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Nhân sự Đại hội trình dự thảo danh sách tấn phong giáo phẩm Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Hoà thượng Thích Huệ Thông thông qua danh sách dự kiến Tấn phong giáo phẩm

Hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM biểu quyết ý kiến dự kiến danh sách Tấn phong giáo phẩm

Thượng toạ Thích Đức Thiện

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS trình Đề án nhân sự Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Theo Đề án nhân sự Đại hội VIII, số lượng dự kiến Hội đồng Trị sự là 270 uỷ viên, trong đó có 225 uỷ viên chính thức, 45 uỷ viên dự khuyết, tăng lên do các tỉnh thành phía bắc thành lập Ban Trị sự và cơ cấu chư tôn đức phụ trách Hội Phật tử các nước…

Theo đó, nhân sự Hội đồng Trị sự phải đủ uy tín, năng lực để đáp ứng nhu cầu Phật sự được giao, không gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, đúng theo độ tuổi quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức Hội đồng Trị sự không quá 80 tuổi….
 

Thượng toạ Thích Thiện Thống

Thượng toạ Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS thay mặt Ban Nội dung Đại hội đúc kết nội dung góp ý Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ VI.

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS Đúc kết nội dung kỳ họp

Chư tôn đức Đại biểu tham dự

Toàn cảnh Hội nghị

Hoài Thái – Minh Ân – Chí Thiện