.
.

Hải Phòng: Lễ tác pháp an cư tại hạ trường chùa Nam Hải


Chiều ngày ngày 16 tháng 6 năm Đinh Dậu ( 09/07/2017), toàn thể chư Tăng Ni của thành phố Hải Phòng đã vân tập về 2 cơ sở hạ trường của thành phố Hải Phòng để làm lễ tác pháp an cư, kiết hạ theo truyền thống của Phật giáo Miền Bắc hậu An Cư.

An cư kiết hạ là pháp tu hành của các vị xuất gia trong ba tháng Hạ. Bắt đầu từ ngày Đản sinh của Đức Phật Thích Ca (15/4 âm lịch) cho đến ngày lễ Vu Lan (15/7 âm lịch). Năm nay do nhuận 2 tháng 6 nên lễ an cư được dời lại tiền an cư từ 15/5 âm lịch đến 15/7 âm lịch và hậu an cư từ 16/6 đến 15/8 âm lịch. Trong ba tháng an cư kiết hạ, tăng chúng tập họp trong một ngôi Chùa, trong một tùng lâm hay ở một chỗ thanh vắng để chuyên lo tu học, không làm một việc gì ngoài sự tu học để thúc liễn thân tâm,  trau dồi Giới – Định – Tuệ.

Năm nay cũng như những năm trước đó, toàn thể chư tăng đang tu học tại thành phố Hải Phòng đã vân tập về 2 cơ sở hạ trường. Đó là cơ sở hạ trường Tổ Đình Dư Hàng ( chùa Phúc Lâm) và cơ sở hạ trường trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng ( chùa Nam Hải) để thực hiện cấm túc an cư trong 3 tháng an cư, kiết hạ từ ngày 16 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 8 năm Đinh Dậu.

Được biết mùa an cư năm nay thành phố Hải Phòng có tổng số 281 tỷ khiêu thực hiện cấm túc an cư. Trong đó có 65 tỷ khiêu tăng và 216 tỷ khiêu Ni. Tại cơ sở hạ trường tổ đình Dư Hàng ( Chùa Phúc Lâm) có 40 tỷ khiêu tăng và 113 tỷ khiêu Ni thực hiện cấm túc an cư; Cơ sở hạ trường chùa Nam Hải có 25 tỷ khiêu Tăng và 103 tỷ khiêu Ni thực hiện cấm túc an cư. Ca hai cơ sở hạ trường đều cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng làm ngôi đường chủ hạ trường.

Được biết tại cơ sở hạ trường 1 ( Chùa Nam Hải) sẽ khai pháp vào ngày 23/6 âm lịch và cơ sở hạ trường 2 ( Tổ Đình Dư Hàng) sẽ khai pháp vào ngày 28/6 âm lịch.

DSC_2091__Copy__433296584 copyDSC_2096__Copy__657052058 copyDSC_2103__Copy__906876887 copyDSC_2104__Copy__146709931 copyDSC_2123__Copy__800792310 copyDSC_2125__Copy__906680751 copyDSC_2128__Copy__958369349 copyDSC_2129__Copy__842592593 copyDSC_2131__Copy__193266198 copyDSC_2134__Copy__799623037 copyDSC_2137__Copy__762339522 copyDSC_2138__Copy__979142617 copyDSC_2144__Copy__203794308 copyDSC_2148__Copy__106733002 copyDSC_2149__Copy__399583385 copyDSC_2155__Copy__373862341 copyDSC_2159__Copy__859496549 copyDSC_2163__Copy__167607073 copyDSC_2172__Copy__736941511 copyDSC_2178__Copy__979857504 copyDSC_2183__Copy__962014526 copyDSC_2193__Copy__229738010 copyDSC_2195__Copy__506266452 copyDSC_2206__Copy__821754895 copyDSC_2247__Copy__946375034 copyDSC_2248__Copy__413838262 copyDSC_2251__Copy__160341232 copyDSC_2254__Copy__504967357 copyfiles copy

Nguyễn Thành Trung