.
.

Hà Nội: Phật giáo Hà Nội khánh tuế đức Pháp chủ tròn 100 tuổi


Đối trước Đức Pháp chủ, TT.Thích Tiến Đạt – Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội thay mặt chư tôn đức BTS GHPGVN Tp Hà Nội dâng lời khánh tuế.,


Diễm phúc cho hàng đệ tử hậu học chúng con được thân thừa bậc tôn sư khả kính giới đức trang nghiêm hành giả tương ứng, thành tựu cho hết thảy chúng sinh nhờ đó mà cao đăng thọ thực, chúng con không biết lấy gì để báo đáp thân âm dưỡng dục và chỉ dạy của đức Pháp chủ .


Chúng con Vô cùng hoan hỷ được trở về chốn Tổ đình ngày hôm nay để chiêm ngưỡng và cung chúc bậc Đại trưởng lão của GHPGVN nghinh thọ bách tuế. Chúng con nguyện học theo gương sáng cửa Đức Pháp chủ, để Đạo Pháp xương minh, truyền trì mạng mạch Tăng-già, mài giũa thân tâm, nỗ lực mang lại lợi lạc cho chúng sinh sự bình an và hạnh phúc. 

Nhân ngày hôm nay chúng con chỉ biết kính dâng tấm lòng thành kính, chúc đức Pháp chủ trường thọ, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, luôn là thạch trụ tùng lâm để dẫn dắt hàng hậu học chúng con được thành tựu, tác như lai sứ, hành như lai sự giúp cho Giáo hội được xương minh, Phật pháp được trường tồn, chúng sinh  an lạc”.

Nhân dịp này Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã ban lời hứa khả cho toàn thể hội chúng:


“Hôm nay được sự quan tâm của chư tôn Hòa thượng, thượng tọa, đại đức ,tăng ni trong Giáo hội đã nghĩ và quan tâm đến tuổi thọ của chúng tôi là  người cao tuổi ở trong Giáo hội và cũng đã già yếu, cho nên các Ngài đã lưu tâm chuẩn y định ngày đến Tổ đình dâng hương cầu nguyện, tụng kinh lễ sám nhằm thể hiện tấm lòng tôn trọng và tri ân, mong cầu cho chúng tôi được sống lâu cùng với chư tăng góp phần xây dựng phật pháp của Giáo hội ngày càng được trường tồn, chúng sinh an lạc.

 Chúng tôi không biết nói gì hơn rất lấy làm cảm xúc và tri ân tới các Ngài. Xin cầu nguyện Phật Tổ chứng minh cho tất cả tăng ni thiện tín trong Giáo hội được thành tựu Phật sự, đạo quả bồ đề, Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn, cầu nguyện chư Phật hộ trì cho khóa lễ được trang nghiêm thành tựu viên mãn”.

Chiều cùng ngày BTS GHPGVN Tp Hà Nội, Ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học, BTS GHPGVN 30 đơn vị quận huyện thị và Tăng Ni trong toàn Thành phố đã đồng loạt tổ chức Pháp hội tụng kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an – Khánh thọ đức Đệ tam Pháp chủ đại thọ bách tuế .


 

 

Cẩm Vân