.
.

Giới đàn Hệ phái Nam tông tại Giới trường Huyền Không


Ngày 05/4/2019 (01.3 Kỷ Hợi) tại Giới trường Huyền Không, thị xã Hương Trà, tỉnh TT. Huế đã diễn ra chương trình Giới đàn của Hệ phái Nam tông thuộc Đại giới đàn Trí Thủ.
Tin liên quan:
Chương trình Đại giới đàn tại Giới trường Huyền Không được sự Chứng minh, tham dự của HT. Viên Minh – Thành viên HĐCM GHPGVN, Đường đầu Hòa thượng; HT. Pháp Tông – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Trưởng Ban Điều hành Hệ phái Nam tông tỉnh, Đệ nhất Yết ma; chư Tôn đức Hệ phái Nam tông cùng toàn thể giới tử Tăng Ni phát nguyện thọ giới.
Trong thời gian buổi sáng, chư Tôn đức Giới sư đã truyền giới đến các giới tử thọ Sa di và Sa di ni, đồng thời ban huấn từ đến đến các giới tử luôn hành trì tinh tấn tu học, tầm cầu giác ngộ giải thoát, làm lợi lạc quần sanh. Đây là lần đầu Hệ phái Nam tông tổ chức truyền giới cho các Giới tử Ni, cũng là lần đầu tiên tham dự Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế tổ chức.
Chiều cùng ngày, chư Tôn đức Giới sư đã đăng lâm giới trường cử hành lễ Tấn đàn Tỳ kheo, và kết thúc chương trình Đại giới đàn Hệ phái Nam tông bằng lễ Tạ chư Giới sư và Ban Kiến đàn Nam tông; đồng thời trao tặng bằng tán dương công đức đến quý Phật tử hộ đàn. Chiều 02/3 năm Kỷ Hợi (06/4/2019), toàn thể Giới tử sẽ vân tập trang nghiêm tại Giới trường chính Báo Quốc để tham dự lễ Bế mạc Đại giới đàn Trí Thủ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Cung thỉnh chư Tôn đức
Niệm Phật cầu gia bị
ĐĐ. Chơn Hữu thông qua chương trình
Đại diện Giới tử dâng lời tác bạch
Cung an chức sự Giới đàn Hệ phái Nam Tông
Quý Phật tử thành tâm dâng hoa cúng dường
Nghi thức báo hiếu phụ mẫu

Chụp hình lưu niệm
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế