.
.

Đồng Tháp: Lễ Húy Kỵ Cố Hòa Thượng Từ Nhơn


Chứng minh: HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự GHPGVN; HT. Thích thiện Đức Ủy viên Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN; HT. Thích Thiện Huệ Ủy viên HĐTS – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp; Chư tôn đức Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, Tăng Ni trụ trig trong Thành phố cũng về chứng minh.
Buổi lễ đã được HT. Thích Thiện Đức đại diện Hội Đồng Trị Sự TW tuyên cung tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Từ Nhơn nguyên Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh – Phó chủ Tịch Thường Trực HĐTS TW – Trụ trì Việt Nam Quốc Tự (Tp. HCM) viện chủ Chùa Phước Thạnh (Sa Đéc).
Chưng tôn đức chứng minh và Tăng ni trụ trì đã dâng hương đến Giác Lịnh Hòa thượng, cầu nguyên Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Được biết cùng ngày tại Việt Nam Quốc Tự (Tp, HCM) cũng tổ chức Lễ Húy Kỵ Cố HT. Thích Từ Nhơn.


 Huệ Nghiêm