.
.

Đồng Tháp: Lễ dâng pháp y tại chùa Linh Sơn (Cao Lãnh)


Sáng ngày, 29-8, tại chùa Linh Sơn (huyện Cao Lãnh) đã diễn ra lễ dâng pháp y cúng dường nhân mùa Vu lan – Báo hiếu.


Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thiện Phương Chứng  BTS GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, cùng chư tôn đức Phật giáo tỉnh Đồng Tháp – huyện Cao Lãnh; chư tôn đức Tăng Ni an trụ trì trong huyện quang lâm chứng minh.

Tại buổi lễ, Phật tử đã đọc lời cảm niệm nhân mùa Vu lan. Tiếp đó, là nghi thức cài hoa hồng, tác bạch dâng y của Phật tử. Chư tôn đức đã chứng minh buổi lễ cúng dường dâng pháp y và tụng Sám vu lan nhân buổi lễ Báo hiếu năm nay.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Chơn Thành tán thán những việc làm của Phật tử, Hòa thượng nhắc nhở đến Phật tử, hiếu vô cùng quan trọng trong đạo Phật, vì “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Hòa thượng chứng minh nói.

IMG_1912 (Copy) (Copy) IMG_1913 (Copy) (Copy) IMG_1914 (Copy) (Copy) IMG_1915 (Copy) (Copy) IMG_1916 (Copy) (Copy) IMG_1917 (Copy) (Copy) IMG_1919 (Copy) (Copy) IMG_1920 (Copy) (Copy) IMG_1921 (Copy) (Copy) IMG_1922 (Copy) (Copy) IMG_1923 (Copy) (Copy)

Huệ Nghiêm