.
.

Đại Hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Trị thành công tốt đẹp


Sau phiên Đại hội trù bị diễn ra chiều ngày 23/4 sáng nay 24/4 tại nhà Văn hóa tỉnh Quảng Trị, số 1A đường Hùng Vương, TP. Đông Hà đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI , NK 2017-2022.

Phiên khai mạc đặt dưới sự chứng minh và tham dự của HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Thiện Pháp,Phó Chủ tịch Thường trực HTS GHPGVN; H.T Thích Huệ Ấn hành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Chơn Tế; Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Quán Chơn, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế;  HT. Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Tánh Nhiếp UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; TT. Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT. Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN.
Chủ tọa Đại hội có HT. Thích Thiện Tấn, UVHĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT. Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Chánh Huyền Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thish Quảng Thiện, Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Hải Tạng, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Đạo Không, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh.
Toàn cảnh Đại hội
Về phía lãnh đạo có ông Lê Quang Toàn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân Vân Trung ương tại TP. Đà Nẵng; Ô. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính Phủ; Ô. Nguyễn Tiến Trọng, Phó Cục trưởng Cục An ninh và Xã hội, Bộ Công An.
Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có ông Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ô. Hoàng Đức Thắng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ô. Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ô. Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị; Ô. Phạm Vĩnh, Phó Chủ tịch UBMT tỉnh; Ô.Nguyễn Văn Kỷ, Phó Giám đốc công an tỉnh; Ô. Nguyệt Văn Hiệt Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; và đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trực thuộc tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo các cấp các huyện, thị trong toàn tỉnh Quảng Trị.
Sau phần thủ tục Niệm Phật, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, và phút tưởng niệm chư anh linh Thánh Tử Đạo, chư anh hung liệt sĩ, chư tiền bối hữu công…Đại hội chính thức cung cử chư tôn lãnh đạo Trung ương Giáo hội và các tỉnh thành quang lâm Chứng minh Đại hội.
HT. Thích Thiện Tấn đọc Diễn văn khai mạc Đại hội nêu rõ Quảng Trị chính là nơi sản sinh ra nhiều bậc cao tăng thạc đức lãnh đạo Giáo hội qua các nhiệm kỳ Đức Đệ nhị Tăng Thống GHPGVNTN, Tổ khai sơn Tổ đình Từ Hiếu Huế, HT. Thích Nhất Định, HT. Thích Phước Huệ, HT. Thích Đôn Hậu, HT. Thích Trí Thủ, vị Chủ tịch đầu tiên của GHPGVN…hiện nay con em người dân Quảng Trị xuất gia tu học chiếm tỷ lệ khá cao đối với hàng tu sỹ toàn quốc trong đó có nhiều vị đang là giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đương thời từ Trung ương đến các tỉnh thành…
 
Diễn văn cho biết về tình hình thực tế 5 năm qua là một chặng đường mới một sự tiến bộ và khả quan của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về mọi mặt hoạt động. NỔI BẬT LÀ Ban Tăng sự đã ổn định sinh hoạt tại các chùa, NPĐ. Cách đây 2 nhiệm kỳ thôi, Tăng, Ni lãnh đạo tại Quảng Trị chỉ có 6 vị. Hiện nay số Tăng, Ni phát nguyện về Trú trì, trú xứ và toàn thể chúng điệu đã lên đến trên 600 vị đang tu học tại quê hương Quảng Trị, đây là điều kiện vô cùng thuận lợi cho Phật giáo Quảng Trị phát triển trong hiện tại và tương lai sau nầy….
 
Diễn văn nhấn mạnh Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Quảng Trị lần thứ VI NK 2017-2022 mang một chủ đề Ổn định-Củng cố-Phát triển. Vì vậy Đại hội sẽ tập trung thảo luận để xây dựng một chương trình hoạt động Phật sự cho cả nhiệm kỳ vừa thực tế, vừa khả thi đúng chủ đề đồng thời suy cử một Ban Trị sự đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo và điều hành Giáo hội…
 
HT. Thích Thiện Tấn đọc diễn văn khai mạc
Tại Đại hội, Lãnh đạo Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Quảng Bình và lãnh đạo chính quyền Trung ương, tỉnh Quảng Trị và các huyện thị đã trao tặng các lãng hoa chúc mừng.
ĐĐ. Thích Đạo Không, đọc bản Báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 đúc kết những Phật sự đạt được trong nhiệm kỳ qua, các Ban, Ngành như Ban Hoằng Pháp, Ban Tăng sự, Ban Từ Thiện xã hội, Ban Hướng dẫn Phật tử cũng đã đạt được những Phật sự theo đúng chương trình và kế hoạch đã đặt ra. Thông qua bản báo cáo cũng cho biết tại các chùa, Niệm Phật đường trong những năm qua cũng đã xây dựng, trùng tu lại rất khang trang với số kinh phí hàng chục tỷ đồng.
Chương trình Phật sự nhiệm kỳ VI 2017-2022 với 7 đề mục lớn từ Quản trị hành chánh, Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni tổ chức Hội thảo bồi dưỡng Trú trì, Tổ chức một kỳ Đại giới đàn, tiếp tục vận động xây dựng trường Trung cấp Phật học tỉnh; Tu học Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử ; Từ thiện xã hội; Văn hóa; Thông tin-Truyền thông; Kinh tế Tài chính…
Tại Đại hội, có hai tham luận được trình bày, bài tham luận của Ban Trị sự GHPGVN huyện Gio Linh do ĐĐ. Thích Huệ Nhẫn trình bày với chủ đề Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, đúc kết chiều dài lịch sử của dân tộc từ thời Đinh Lê Lý Trần và thời đại Hồ Chí Minh lúc nào, thời nào thì tư tưởng Phật giáo cũng là nền tảng căn bản để trị quốc an dân; Bài tham luận của Ban Thông tin Truyền thông do ĐĐ. Thích Nguyên Mãn trình bày nói lên giá trị của Thông tin truyền thông trong thời kỳ hội nhập và số hóa…Phật giáo cũng cần quan tâm đúng mức để chuyển tải giáo lý cũng như những hoạt động Phật sự đến quần chúng nhân dân trong và ngoài nước.
Tại Đại hội, Trung ương Giáo hội và các cấp Chính quyền đã có quyết định tặng bằng tán dương công đức và bằng khen để ghi nhận công đức đóng góp cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, các tập thể và cá nhân mà đã có những đóng góp cho Giáo hội và đất nước.
HT. Thích Trí Hải đã tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị NK 2012-2017 gồm 57 thành viên là Ủy viên Thường trực và Ủy viên không thường trực.
TT. Thích Quảng Thiện, Phó Ban Trị sự Báo cáo dự kiến nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ VI 2017-2022 gồm 65 vị trong đó 19 Ủy viên Thường Trực, và và 46 Ủy viên do HT. Thích Thiện Tấn tái nhiệm làm Trưởng Ban Trị  sự GHPGVN tỉnh.
HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã lấy ý kiến đại biểu về suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Quảng Trị NK 2017-2022 và đã được toàn thể 1300 Đại biểu dự Đại hội nhất trí cao.
HT. Thích Thiện Tấn, Tân Trưởng Ban Trị sự NK 2017-2022 phát biểu nhận nhiệm vụ hứa trước Hội Đồng Trị sự và lãnh đạo chính quyền các cấp nổ lực hết mình để hoàn thành mọi công tác Phật sự và chấp hành đúng đắn Hiến chương Giáo hội và Pháp luật của nhà nước, tiếp đó, toàn Ban Trị sự NK 2017-2022 đã ra mắt Đại hội.
Tại Đại hội, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã có phát biểu chúc mừng ghi nhận sự đóng góp tích cực nhiều mặt an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đặc biệt tích cực xây dựng và đóng góp vào thành công của khối đại đoàn kết dân tộc của Ban Trị sự cũng như của Tăng, Ni và Phật tử tỉnh nhà, tin tưởng Ban Trị sự cũng như toàn thể Tăng, Ni Phật tử phát huy cao tinh thần phụng sự chúng sanh ngày càng tích cự hơn.
HT. Thích Thiện Nhơn, đã thay mặt Ban Thường trực HĐTS ban đạo từ ghi nhận tại Quảng Trị mãnh đất địa linh nhân kiệt mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua đã kế thừa và hoàn thành suất sắc các công tác Phật sự trong đó, HT ghi nhận cao công tác tổ chức cung nghinh và triển lãm Ngọc Phật Phật hoàng Trần Nhân Tông…
Với những thành quả đạt được Hòa thượng mong muốn toàn Ban Trị sự NK 2017-2022 quyết tâm cao hơn nữa để góp phần vào sự phát triển chung cùng Phật giáo cả nước và dâng lên Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc vào cuối năm 2017 nầy.
ĐĐ. Thích Viên Thành thông qua Nghị quyết của Đại hội  7  điểm và đã được Hòa thượng Thích Thiện Tấn lấy biểu quyết thông qua
.
Đại hội đã bế mạc và kết thúc trong niềm tin và hoan hỷ cao của Chư tôn Hòa thượng, quý vị lãnh đạo Trung ương và chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị và 1300 Đại biểu tham dự Đại hội.
Một số hình ảnh ghi nhận tại đại hội:
Tặng hoa chúc mừng


ĐĐ. Thích Đạo Không đọc báo cáo

HT. Thích Thiện Pháp trao tặng bằng Tuyên dương công đức của TƯ GH

BTS GHPGVN tỉnh NK 2012-2017 mãn nhiệm

Tân BTS GHPGVN tỉnh NK 2017-2022 ra mắt Đại hội

Ô. Mai Thức phát biểu chúc mừng

HT. Thích Thiện Nhơn Ban Đạo Từ
QUYẾT NGHỊ:
 
Thông qua báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ V (2012 – 2017) có văn bản đính kèm.
Thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2017 – 2022) có văn bản đính kèm.
Đại hội đã thống nhất tiến cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ VI (2017 – 2022) gồm 65 thành viên do Hòa thượng Đạo hiệu Thích Thiện Tấn làm Trưởng ban.
Đại hội đã quyết nghị đặt văn phòng của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang – Tiểu khu 3, Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Đại hội ghi nhận tất cả các ý kiến của các Đại biểu trình bày trước Đại hội cũng như gửi đến Đại hội; Giao cho Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ (2017 – 2022) tổng hợp, nghiên cứu bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ mới.
Đại hội ghi nhận bài phát biểu chân tình và sâu sắc của ông Mai Thức – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị. Đại diện lãnh đạo tỉnh.
Đại hội nhất tâm tiếp thọ giáo từ của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Tăng Ni Phật tử tỉnh Quảng Trị nguyện nỗ lực đoàn kết thực hiện nghiêm túc tôn ý của Hòa thượng, góp phần thực hiện tốt phương châm “ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”.
Đại hội kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Phật tử các giới trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp “Tứ chúng đồng tu”, tích cực tham gia các hoạt động ích đạo, lợi đời và thực hiện thành tựu các đề án Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra, cùng nhân dân Quảng Trị xây dựng quê hương phát triển bền vững mọi mặt; Vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thực hiện: Trí Năng – Duy Sang – Chí Bình – Minh Hải