.
.

Chùa Thiên Bửu tổ chức khóa tu Bát quan trai kỳ III


Khóa tu được sự chứng minh của Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa. Đại đức Thích Nhuận Điền, Tăng chúng chùa Thiên Bửu truyền trao giới pháp.
Sau lễ phóng sinh, lạy sám hối và tụng kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn, đại chúng được quý thầy trong BTC hướng dẫn đi kinh hành và thực tập ăn cơm chánh niệm.
Buổi chiều, sau 30 phút tỉnh tọa là chương trình pháp thoại do Đại đức Thích Nhuận Huyền (chùa Linh Quang, phường Ninh Đa) chia sẻ.
Với chủ đề: “Làm phước”,  thông qua các câu chuyện kể: “Đức Phật làm phước” và “Bà lão nghèo cúng dầu”, Đại đức giảng sư đã nhắc nhở: Người Phật tử chân chính, cần phải biết rõ tội phước để tìm cách tránh dữ làm lành, nếu tu hành mà không biết rõ tội phước thì chúng ta khó bề thăng tiến, có khi còn gây thêm nhiều tội lỗi. Mọi sự hạnh phúc hay khổ đau gốc từ tội phước mà sinh ra. Chính vì thế người Phật tử chân chính, trước tiên cần phải thấu hiểu rõ ràng về tội phước, phước gồm: Kính điền, ân điền và bi điền. Làm phước quan trọng là ở tâm chứ không phải tiền của nhiều hay ít.
Qua đó, chúng ta thấy người giác ngộ không từ chối bất cứ việc lành nào cho dù rất nhỏ khi đủ nhân duyên. Như vậy, chứng tỏ rằng sự có mặt của đạo Phật luôn đem đến lợi ích thiết thực cho con người, không gây tổn hại cho ai trên đời này cả dù rất nhỏ.
Chúng ta phải biết làm việc thiện dù lớn hay nhỏ, ta phải cố gắng vun trồng, cóp nhặt để như giọt nước lâu ngày đầy lu. Ngược lại, việc ác dù nhỏ mấy ta cũng phải tránh, không làm. Muốn gieo trồng phước đức, ta phải xa rời nghiệp ác và phát triển nghiệp lành.
Học hạnh xưa của Thế Tôn để ngày nay chúng ta cố gắng bắt chước gieo trồng phước đức. Một ngày làm việc thiện thì bao việc ác không thể có mặt. Như vậy gieo trồng phước đức có lợi cho ta rất nhiều, còn tham lam bỏn xẻn, ích kỷ, tâm địa nhỏ nhoi thì lúc nào cũng chịu nhiều đau khổ thiệt thòi
Một ngày tu tập bát quan trai đã đem lại an lạc cho đại chúng. Cô Nguyễn Thị Khoa, pháp danh Quảng Hạnh chia sẻ: “Lâu nay, cô rất mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng, mỗi khi có bạn đồng tu rủ đi từ thiện cô thấy buồn vì mình không có tiền, bây giờ nghe thầy giảng dạy làm phước rất đơn giản như về quét sân chùa, lau sàn chánh điện, xách nước từ giếng cho vào chum … là đã làm phước rồi. Việc làm của đức Phật đã cho cô  phải cảm phục, quý kính, bởi Ngài là bậc toàn giác, bậc thầy vĩ đại, mà vẫn không bỏ qua việc làm phước nhỏ là xỏ kim cho đệ tử là Ngài A-na-luật”.


 
Quảng Ấn