.
.

Chư Tăng Quảng Nam trang nghiêm tác pháp Tự tứ mãn hạ sau 3 tháng an cư


Tại chánh điện tổ đình Tịnh Độ, TP.Tam Kỳ, vào sáng ngày, 11/7/Đinh Dậu (01/9/Bính Thân) đã trang nghiêm diễn ra lễ tác pháp Tự tứ của chư tôn đức Tăng các huyện phía nam (Quảng Nam) sau 3 tháng an cư kiết hạ.


Trong không khí giới trường trang nghiêm, thanh tịnh, Chư Tăng đã yết ma cung thỉnh HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó BTS – Phó ban Tăng sự PG tỉnh; TT.Thích Phước Chấn, trụ trì chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ) làm Tự tứ nhơn.

Tại buổi lễ, chư Tỳ-kheo và Sa-di lần lượt đối thú tác pháp Tự tứ, tự kiểm điểm, sám hối trong ba tháng an cư kiết hạ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết.

Đạo tràng an cư tại tại trú xứ tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ), dành cho chư Tăng ở các huyện phía nam Quảng Nam năm nay tham gia kiết giới an cư tu học, có 98 Tỳ-kheo, 6 Sa-di và 8 điệu. Mỗi nửa tháng, vào ngày mùng 1 và 15 ÂL, đạo tràng tổ chức tu Bát quan trai dành cho Phật tử có gần 1.000 phật tử về tham gia tu học.

Sau lễ tác pháp Tự tứ mãn hạ, chư tôn đức trong ban lãnh chúng tại đạo tràng tổ đình Tịnh Độ cũng đã đến đảnh lễ khánh tuế đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Thành viên HDDCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam, tại chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ.

Cũng trong dịp này, vào sáng ngày 12/7/ÂL (02/9/2017), đạo tràng an cư dành cho chư Tăng các huyện phía bắc (Quảng Nam) tại tổ đình Chúc Thánh (Tp.Hội An) cũng tổ chức lễ Tự tứ, tổng kết mãn hạ. HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS PG tỉnh; HT.Thích Huệ Thông, Chứng minh đạo tràng an cư tổ đình Chúc Thánh được đại Tăng cử làm Tự tứ nhơn, đã có 101 Tỳ-kheo, 18 Sa di lần lượt tác pháp đối thú tự tứ.

Bên cạnh đó, còn có các phái đoàn phật tử tại TP.Hội An và các huyện lân cận cũng về tham dự buổi lễ tổng kết mãn hạ và dâng phẩm vật cúng dường tự tứ lên Tam Bảo và hiện tiền chư tôn thiền đức.

Dịp này, đại diện chư Ni tại các đạo tràng an cư dành cho chư Ni cũng đã đến tác pháp thỉnh cầu giáo giới đại Tăng để về giới trường Ni thực hiện tác pháp tự tứ, giải hạ sau ba tháng An cư.

An cư kiết hạ là một truyền thống đã có từ lâu và duy trì đến ngày nay. Vì thế, trong ba tháng tịnh tu cũng là cơ hội để các hành giả có điều kiện ôn lại những giới điều, những kinh nghiệm tu tập của các bậc tôn túc và cũng là cơ hội để cho các hành giả (Sa-di và ngũ giới) tập sự an cư, hiểu về truyền thống có từ ngàn xưa của đạo Phật.

Trong ba tháng qua chư hành giả đã tụng kinh bộ như: Từ Bi Thủy Sám, Diệu Pháp Liên Hoa, Địa Tạng Bổn Nguyện, Vu Lan Báo Hiếu…, an tịnh thân tâm, trao dồi giới đức, ôn tập kinh, luật, luận theo truyền thống Đức Phật chế định. Nhìn chung đạt hiệu quả tu học trang nghiêm, duy trì đúng các nội quy của chương trình An cư kiết hạ do BTS PG tỉnh đề ra.

Sau lễ tác pháp Tự tứ mãn hạ, chư tăng ni các huyện, thị xã, thành phố về lại trú xứ để tiếp tục tu học, hằng tháng lại tập trung về các điểm để cùng nhau bố tát trì tụng giới luật, nhằm giúp chư Tỳ-kheo luôn sống trong tinh thần của giới luật, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới, định, tuệ.

DSC_3033 (Copy) DSC_3035 (Copy) DSC_3036 (Copy) DSC_3039 (Copy) DSC_3040 (Copy) DSC_3041 (Copy) DSC_3042 (Copy) DSC_3043 (Copy) DSC_3044 (Copy) DSC_3047 (Copy) DSC_3048 (Copy) DSC_3051 (Copy) DSC_3052 (Copy) DSC_3057 (Copy) DSC_3060 (Copy) DSC_3062 (Copy) DSC_3071 (Copy) DSC_3072 (Copy) DSC_3076 (Copy) DSC_3079 (Copy) DSC_3082 (Copy) DSC_3093 (Copy) DSC_3101 (Copy) DSC_3103 (Copy) DSC_3104 (Copy) DSC_3108 (Copy) DSC_3112 (Copy) DSC_3115 (Copy) DSC_3116 (Copy) DSC_3118 (Copy) DSC_3119 (Copy) DSC_3120 (Copy) DSC_3123 (Copy) DSC_3125 (Copy) DSC_3127 (Copy) DSC_3129 (Copy) DSC_3130 (Copy) DSC_3131 (Copy) DSC_3132 (Copy) DSC_3133 (Copy) DSC_3134 (Copy) IMG_2506 (Copy) IMG_2509 (Copy) IMG_2513 (Copy) IMG_2516 (Copy) IMG_2521 (Copy) IMG_2524 (Copy) IMG_2526 (Copy) IMG_2540 (Copy) IMG_2541 (Copy) IMG_2542 (Copy) IMG_2548 (Copy) IMG_2568 (Copy) IMG_2569 (Copy) IMG_2571 (Copy) IMG_2580 (Copy) IMG_2584 (Copy) IMG_2591 (Copy) IMG_2600 (Copy) IMG_2608 (Copy) IMG_2617 (Copy) IMG_2621 (Copy) IMG_2623 (Copy) IMG_2626 (Copy)

Thông Từ – Xuân Sáng – Đức Dương

Ban TTTT PG Quảng Nam