.
.

Chư hành giả tỉnh nhà làm lễ tác pháp an cư PL: 2561- DL 2017


Sáng nay ngày 9/ 7/2017 (Nhằm ngày 16 tháng 6 năm Đinh dậu) Chư hành giả vân tập về trụ sở GHPGVN tỉnh Thái Nguyên- Chùa Phù Liễn làm lễ tác pháp An cư.

Theo truyền thống “Hậu An cư”, cứ đến ngày nay hàng năm chư Tôn đức Tăng ni vân tập về một chốn kết túc an cư trau dồi và tiến tu Tam Vô Lậu học đồng thời khai giảng vô thượng pháp bảo, tiếp chúng nhằm báo Phật ân đức.

_DSC1955 (Copy) copy
Theo đó, năm nay có 46 hành giả vân tập về chùa Phù Liễn  tp Thái Nguyên làm lễ tác pháp an cư.

Mùa An cư có hai ý nghĩa: thể hiện lòng từ bi không nỡ làm tổn hại chúng sinh, đồng thời tập trung việc hướng dẫn dạy dỗ tu học cho Tăng Ni. Nhờ các vị đạo cao đức trọng chỉ dạy trong ba tháng ròng rã, chư Tăng, chư Ni tu hành được tinh tiến và kết quả tốt. Do đó ngày xưa có những vị Tỳ-kheo qua ba tháng an cư chứng một quả vị. Nếu tu gần tiến lên một quả vị, nhưng tới mãn ngày an cư, các ngài xin Phật cho ở lại tu thêm để đạt được đạo quả như Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, v.v… Như vậy, mùa an cư là mùa chư Tăng, chư Ni cố gắng tu hành để tiến lên những quả vị hay những công hạnh mà trước kia chưa tiến được. Đó là điểm chính yếu mà tất cả Tăng Ni ngày nay phải nhớ.

Hiện giờ đất nước chúng ta đường xá rộng lớn, xe cộ đi lại không phải giẫm đạp trùng kiến như ngày xưa, nhưng thể theo lời đức Phật dạy chúng ta cũng kiết hạ an cư. Thời này mình không thể hiện lòng từ bi như thời đức Phật, chỉ có cùng nhau chung ở một điểm, một khu vực để rồi cố gắng tinh tiến tu hành. Nương nhờ các vị lớn tu trước, hiểu đạo hơn, hướng dẫn chỉ dạy chúng ta cố gắng tu cho có kết quả tốt. Như vậy, trọng tâm an cư ngày nay đặt vấn đề tu học nhiều hơn vấn đề sợ trùng kiến chết. Cho nên ba tháng an cư rất quý báu.

Một năm mười hai tháng chúng ta bận rộn nhiều vấn đề, như giao tiếp Phật tử, hoặc vì những nhân duyên khác mà quý vị đi đây đi kia, không ở một chỗ nỗ lực tu. Đến mùa an cư mọi việc đều gác qua, dồn hết tâm lực cho việc tu học thôi, mong rằng tất cả quý vị phải cố gắng đem hết tâm lực mình tu và học cho được kết quả tốt.

_DSC1922 (Copy) copy _DSC1923 (Copy) copy _DSC1931 (Copy) copy _DSC1941 (Copy) copy _DSC1942 (Copy) copy _DSC1943 (Copy) copy _DSC1944 (Copy) copy _DSC1946 (Copy) copy _DSC1947 (Copy) copy _DSC1948 (Copy) copy _DSC1949 (Copy) copy _DSC1957 (Copy) copy _DSC1962 (Copy) copy _DSC1964 (Copy) copy _DSC1965 (Copy) copy _DSC1966 (Copy) copy _DSC1967 (Copy) copy _DSC1968 (Copy) copy _DSC1971 (Copy) copy _DSC1975 (Copy) copy _DSC1978 (Copy) copy _DSC1979 (Copy) copy _DSC1980 (Copy) copy _DSC1983 (Copy) copy _DSC1985 (Copy) copy _DSC1997 (Copy) copy_DSC1912 (Copy) copy _DSC1994 (Copy) copy _DSC1995 (Copy) copy _DSC1996 (Copy) copy _DSC2000 (Copy)_DSC1955 (Copy) copy

Thập Bát Công