.
.

Các phái đoàn viếng tang Ni sư Thích Đàm Tâm


Ni sư Thích Đàm Tâm đạo hiệu An Hòa, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên- UV UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên- Đại biểu HĐND TP Thái Nguyên- Trụ trì chua Y Na, xã Tân Cương TP Thái Nguyên- Trụ trì chùa Hương Sơn- phường Hương Sơn TP Thái Nguyên viên tịch lúc 14h ngày 11 thàng 12 năm Bính thân ( 8/1/2017) Trụ thế 43 tuổi, hạ lạp 21 năm.

Nhân sinh có sinh ắt có tử. Ở trong cõi Sa bà này, có pháp hữu vi nào không vô thường, có tự tính nào không là vô ngã. Ni sư thuận thế vô thường, thể nhập vô tướng, xả bỏ xác thân tứ đại trở về bản vị chân như cũng là một  lẽ đương nhiên. Sự trở về của Ni sư cũng như bao nhiêu sự trở về của của muôn loại, nghìn năm như một, mà chư Phật chư Tổ cũng không ngoại trừ. Kiếp sống con người, quả thật như Tổ Quy Sơn dạy: “Xuân sương hiểu lộ, thúc hốt tức vộ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu”.

Xin chia sẻ chùm ảnh do Ban TTTT PG Thái Nguyên ghi lại được:

_dsc0324-copy _dsc0335-copy _dsc0346-copy _dsc0357-copy_dsc0234-copy _dsc0241-copy _dsc0246-copy _dsc0249-copy _dsc0253-copy _dsc0256-copy _dsc0258-copy _dsc0262-copy _dsc0270-copy _dsc0273-copy _dsc0279-copy _dsc0280-copy _dsc0284-copy _dsc0291-copy _dsc0293-copy _dsc0295-copy _dsc0301-copy _dsc0304-copy _dsc0307-copy _dsc0309-copy _dsc0313-copy _dsc0317-copy _dsc0363-copy img_5237-copy img_5246-copy img_5273-copy img_5300-copy img_5319-copy img_5327-copy img_5333-copy img_5345-copy img_5350-copy img_5361-copy img_5380-copy img_5382-copy img_5388-copy img_5402-copy img_5408-copy img_5417-copy img_5423-copy img_5437-copy img_5456-copy img_5477-copy img_5483-copy img_5490-copy img_5531-copy img_5533-copy img_5539-copy img_5541-copy img_5556-copy img_5563-copy img_5566-copy img_5569-copy

Thập Bát Công- Phú Sỹ