.
.

Khánh Hòa: Chùa Thiên Long Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu – Pháp hội Địa Tạng


Ngày 30.7.Binh Thân (31.8.2016)  nhân ngày Vía Đức Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ tát,  tại chùa Thiên Long, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. HT.Thích Trí Tấn – trú trì  thành kính trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo hiếu, Pháp hội Địa Tạng, cúng dường Trai Tăng, đăng đàn chẩn tế bạt độ âm linh.

a attannihuonga

Chứng minh Đại lễ – Đại lão HT.Thích Trí Tâm – thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Tịnh Nghiêm- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cam Ranh, chư Tôn đức BTS GHPGVN thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm, Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Đại lễ Vu Lan Báo hiếu – Pháp hội Địa Tạng cứu độ vong nhân thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống. Hòa thượng chứng minh niệm hương, bạch Phật, Thượng phướn,  HT. Thích Như Lưu – Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa – chủ sám Khai kinh, cúng ngọ, Tiến Giác linh Tổ, thỉnh tiên linh tùng tự ký tự, công đức tiên linh. HT.Thích Tịnh Nghiêm- Trưởng BTS Phật giáo Cam Ranh chứng trai,  cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. TT.Thích Thiện Huệ – Thư ký Ban nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa- Gia trì hiển mật, Ban kinh sư chư Tôn đức Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương-  Đăng đàn Chẩn tế phổ thí âm linh cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tai nạn giao thông, sút sảo tảo thương, âm hồn, cô hồn, cầu âm siêu dương thái.

Đại đức Thích Như Nghĩa – Giám tự chùa Thiên Long dâng lời tác bạch cúng dường Trai tăng – Theo đó, bổn tự chúng con vâng lời Phật dạy, nương theo hiếu hạnh Tôn giả Mục Kiền Liên đốt nén tâm hương, sắm sinh lễ vật cúng dường mười phương chư Phật,  cúng dường hiện tiền chư Tôn  Đại đức Tăng già kinh mừng chư tôn giáo phẩm thêm một tuổi hạ, nhờ chủng đức đại Tăng nguyện cầu cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sinh đang trầm luân trong cảnh giới đau khổ, đều được an lạc, giải thoát và cầu nguyên công tác trùng hưng ngôi bảo điện Thiên Long sớm được viên thành.

Ban đạo từ HT.Thích Tịnh Nghiêm- Trưởng BTS GHPGVN tp. Cam Ranh tán thán công đức Hòa thượng trú trì và Phật tử chùa Thiên Long,  khuyến  tấn chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tinh tấn tu học làm tròn chữ Hiếu của người con Phật và cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho công tác trùng hưng  chùa Thiên Long thành tựu viên mãn.

Được biết Đại lễ Vu Lan Báo hiếu bắt đầu từ mùng 1-7 âm lịch sau lễ Khai kinh Vu Lan-Lễ Bông hồng cài áo, hằng đêm đều có khóa lễ tụng kinh Vu Lan; Pháp hội Địa Tang bắt đầu từ 16-7 âm lịch sau lễ Khai kinh Địa Tạng mỗi ngày đều có khóa lễ tụng kinh Địa Tạng đến 30-7. Âm lịch.

Đại lễ Vu Lan Báo hiếu – Pháp hội Địa Tạng tại chùa Thiên Long PL.2560 khép lại sau lễ đăng đàn Chẩn tế phổ thí âm linh, cứu độ vong nhân, cầu nguyện tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình đều trọn thành Phật đạo…

 

????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

TRÍ  BỬU – Tháng 8/2016