.
.

Ban Tổ chức và Chương trình Tang lễ Ni trưởng thích Nữ Diệu Tín


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH CÀ MAU
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ CÀ MAU
PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH CÀ MAU
***
BAN TANG LỄ 
CỐ NI TR
ƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU TÍN
__________________

 
THÀNH PHẦN BAN CHỨNG MINH
 
1. Hòa thượng Thích Thiện Sanh
2. Hòa thượng Thích Minh Hiền
3. Hòa thượng Thạch Hà
THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
A. BAN TỔ CHỨC
– Trưởng ban: 
Thượng tọa Thích Huệ Thành
– Phó ban: 
Thượng tọa Thích Phước Minh
Thượng tọa Thích Phước Lợi
Thượng tọa Thích Phước Nguyên
Đại đức Thích Minh Chánh
Ni sư Thích nữ Phước Liễu
Ni sư Thích nữ Diệu Chánh
Ni sư Thích nữ Diệu Liên
Ni sư Thích nữ Anh Liên
Ni sư Thích nữ Huệ Liễu
Ni sư Thích nữ Diệu Nghĩa
Sư cô Thích nữ Diệu Giác
– Thư ký:
Đại đức Thích Phước Hạnh
Đại đức Thích Thiện Nhẫn
Đại đức Thích Nhuận Trí
Sư cô Thích nữ Diệu Chánh
Sư cô Thích nữ Diệu Minh
– Tài chánh:
Sư cô Thích nữ Diệu Chánh
Sư cô Thích nữ Diệu Quang
– Thủ quỹ:
Sư cô Thích nữ Diệu Chánh
Sư cô Thích nữ Diệu Tánh
– Ủy viên:
Đại đức Thích Nhuận Phước
Đại đức Thích Minh Luận
Đại đức Thích Trí Thiện
Đại đức Thích Trí Nguyên
Đại đức Thích Thiện Nguyên
Đại đức Thích Thông Minh
Đại đức Thích Thiện Phước (chùa Liên Hoa)
Đại đức Thích Thiện Đức (chùa Liên Hoa)
Sư cô Thích nữ Như Trí
Sư cô Thích nữ Như Hà
Sư cô Thích nữ Diệu Thành
Sư cô Thích nữ Diệu Quang
Sư cô Thích nữ Diệu Hiền
Sư cô Thích nữ Như Thanh
Sư cô Thích nữ Diệu Minh
Sư cô Thích nữ Diệu Mẫn
B. CÁC TIỂU BAN
1. TIỂU BAN NGHI LỄ
Thượng tọa Thích Phước Minh
Thượng tọa Thích Phước Lợi
Đại đức Thích Minh Chánh
Ni sư Thích nữ Phước Liễu
Ni sư Thích nữ Huệ Liễu
Ni sư Thích nữ Diệu Nghĩa
2. TIỂU BAN NỘI DUNG
Đại đức Thích Phước Hạnh
Đại đức Thích Thiện Nhẫn
Đại đức Thích Nhuận Trí
Sư cô Thích nữ Như Thanh
Sư cô Thích nữ Diệu Minh
Sư cô Thích nữ Diệu Mẫn
3. TIỂU BAN TIẾP TÂN
Thượng tọa Thích Phước Minh
Thượng tọa Thích Phước Lợi
Đại đức Thích Minh Chánh
Ni sư Thích nữ Phước Liễu
Ni sư Thích nữ Anh Liên
Ni sư Thích nữ Diệu Liên
Sư cô Thích nữ Diệu Chánh
Sư cô Thích nữ Như Trí
Sư cô Thích nữ Như Hà
Sư cô Thích nữ Diệu Giác
Sư cô Thích nữ Diệu Quang
Sư cô Thích nữ Diệu Hiền
Cư sĩ Huệ Ân
4. TIỂU BAN TIẾP LỄ
Thượng tọa Thích Phước Minh
Đại đức Thích Nhuận Phước
Sư cô Thích nữ Như Trí
Sư cô Thích nữ Diệu Giác
Sư cô Thích nữ Diệu Quang
sư cô Thích nữ Diệu Cúc
Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh
Sư cô Thích nữ Diệu Lạc (chùa Phật Tổ)
5. TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN
Thượng tọa Thích Phước Minh
Đại đức Thích Phước Hạnh
Đại đức Thích Thiện Nhẫn
Đại đức Thích Nhuận Trí
Đại đức Thích Thiện Phước (chùa Liên Hoa)
Sư cô Thích nữ Diệu Quang
Sư cô Thích nữ Như Thanh
Sư cô Thích nữ Diệu Minh
Sư cô Thích nữ Diệu Mẫn
6. TIỂU BAN TRẦN THIẾT
Thượng tọa Thích Phước Minh
Đại đức Thích Minh Luận
Đại đức Thích Nhuận Trí
Sư cô Thích nữ Diệu Minh
Sư cô Thích nữ Diệu Tánh
Cư sĩ Hữu Trí
Cư sĩ Quãng Phước (Huỳnh Hữu Viên)
7. TIỂU BAN TRẬT TỰ – GIỮ XE
Chú Điệp (chùa Phật Tổ)
Công An phường 4 (Kính nhờ hỗ trợ)
8. TIỂU BAN ÂM THANH – ÁNH SÁNG
Đại đức Thích Nhuận Trí
Sư cô Diệu Tánh
Phật tử chùa Phật Tổ
9. TIỂU BAN HƯƠNG ĐĂNG – CHUNG CỔ   
Đại đức Thích Minh Luận
Đại đức Thích Thiện Đức
Đại đức Thích Lệ Lộc
Sư cô Thích nữ Tâm Pháp
Sư cô Thích nữ Trung Thường
10. TIỂU BAN Y TẾ
Bác sỹ Nguyễn Văn Tòng
Bác sỹ Mỹ Xuân
Y tá Hằng
11. TIỂU BAN TRAI SOẠN – HÀNH ĐƯỜNG
Sư cô Thích nữ Diệu Hiền
Sư cô Thích nữ Huệ Nguyệt
Sư cô Thích nữ Diệu Trang
Sư cô Thích nữ Huệ Thanh
Sư cô Thích nữ Huệ Nghĩa
Sư cô Thích nữ Huệ Chơn
Phật tử chùa Phật Tổ
12. TIỂU BAN HẦU KIM QUANG
Sư cô Thích nữ Huệ Đạo
Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh
Sư cô Thích nữ Huệ Tiến
Sư cô Thích nữ Diệu Ánh
Sư cô Thích nữ Diệu Hậu
Sư cô Thích nữ Diệu Hữu
Chư ni Phân Ban Ni giới.
13. TIỂU BAN HIẾU ĐỒ
Đại đức Thích Thiện Phước
Ni sư Thích nữ Diệu Hảo
Sư cô Thích nữ Diệu Hiền
Sư cô Thích nữ Diệu Tâm
Sư cô Thích nữ Diệu Tánh
Sư cô Thích nữ Diệu Minh
14. TIỂU BAN LIÊN LẠC – THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG
Sư cô Thích nữ Diệu Quang
Sư cô Thích nữ Diệu Minh
Sư cô Thích nữ Như Thanh
Cư sĩ Hữu Trí (Nguyễn Trung Kiên)
15. TIỂU BAN PHỤ TRÁCH SỔ TANG
Sư cô Thích nữ Diệu Quang
Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh
Sư cô Thích nữ Diệu Minh
16. TIỂU BAN THỊ GIẢ
Đại đức Thích Thiện Phước
Đại đức Thích Thiện Đức
Sư cô Thích nữ Diệu Ánh
Sư cô Thích nữ Huệ Thanh
Sư cô Thích nữ Huệ Nghĩa
Sư cô Thích nữ Tâm Pháp
Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh
17. TIỂU BAN THỦ KHO
Sư cô Thích nữ Diệu Hiền
Sư cô Thích nữ Diệu Trang
18. TIỂU BAN VẬN CHUYỂN
Cư sĩ Hữu Trí
Cư sĩ Quãng Phước
Cư sĩ Tùng (chùa Phật Tổ)
19. TIỂU BAN QUAY PHIM
Phật tử Giác Hạnh
Camera Dạ Hương


Chương trình
TANG LỄ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU TÍN

Thứ 3, ngày 09/02/2016 (nhằm mùng 02/01/ Bính Thân:
– 15h 00’: Lễ nhập quan – Thọ tang
– 14h 00’: Lễ viếng
– 17h 00’: Dâng trà
– 20h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu
Thứ 4, ngày 10/02/2016 (nhằm mùng 03/01/ Bính Thân:
– 06h 00’: Dâng trà
– 08h 00’: Lễ viếng
– 10h 00’: Cúng ngọ
– 11h 00’: Cung tiến giác linh
– 14h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu
– 15h 00’: Lễ viếng
– 17h 00’: Dâng trà
– 19h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu
Thứ 5, ngày 11/02/2016 (nhằm mùng 04/01/ Bính Thân:
– 06h 00’: Dâng trà
– 08h 00’: Lễ viếng
– 10h 00’: Cúng ngọ
– 11h 00’: Cung tiến giác linh
– 14h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu
– 15h 00’: Lễ viếng
– 17h 00’: Dâng trà
– 19h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu
Thứ 6, ngày 12/02/2016 (nhằm mùng 05/01/ Bính Thân:
– 06h 00’: Dâng trà
– 08h 00’: Lễ viếng
– 10h 00’: Cúng ngọ
-11h 00’: Cung tiến giác linh
– 14h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu
– 15h 00’: Lễ viếng
– 16h 00’: Sái tịnh Bảo tháp
– 17h 00’: Dâng trà
– 19h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu
– 20h 00’: Chẩn tế âm linh
– 22h 00’: Hoa đăng Tưởng niệm Ân sư
– 23h 00’: Tụng giới – Bố tát
Thứ 7, ngày 13/02/2016 (nhằm mùng 06/01/ Bính Thân:
– 05h 00’: Dâng trà
– 06h 00’:Triêu điện – Môn đồ lễ giác linh
– 07h 00’: Lễ tưởng niệm (có chương trình riêng)
– 08h 30’: Di quan về chùa Quan Âm Phật tự (xã Hòa Thành)
– 10h 30’: Khóa Lễ Cầu siêu
– 11h 00’: Phụng tống Kim quang nhập Bảo tháp
– 12h 30’: Lễ An vị giác linh – Hoàn mãn./.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ