.
.


Năm 2017, là năm diễn ra nhiều sự kiện phật pháp quan trọng như Đại hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang trong hai ngày 31/7 và 1/8 và Đại hội Phật giáo toàn quốc diễn ra trong 3 ngày 20, 21, 22 tháng 11 đã thành công viên mãn. Hoạt động phật sự của Chùa Ích Minh, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang đã diễn ra cùng với các tầng lớp nhân dân cả nước thực hiện nhiều Phật sự ích Đạo, lợi Đời lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu TWGH Phật giáo Việt Nam và tỉnh Bắc Giang lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022.

DSC 8

Chào mừng sự kiện Phật giáo quan trọng đó, các hoạt động phật sự của Chùa Ích Minh đã cố gắng nỗ lực tu tập cũng như làm các công tác phật sự, thiện sự đạt được nhiều kết quả để cúng dàng chư phật và báo ơn Chư tôn đức đã dày công dạy dỗ. Năm 2017, các hoạt động phật sự diễn ra trong điều kiện vừa hoạt động vừa xây dựng chùa. Kinh phí xây dựng còn gặp nhiều khó khăn. Song được sự chỉ đạo của Trung ương GHPGVN, Giáo hội phật giáo tỉnh Bắc Giang; Các Tăng Ni, Phật tử chùa Ích Minh đã chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tích cực phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022. Hoạt động phật sự đã nâng cao chất lượng phục vụ đạo pháp, dân tộc, “sống tốt đời, đẹp đạo.” và hoàn thành phương hướng hoạt động Phật sự năm 2017.

Chùa Ích Minh đã thành lập Ban hộ tự có 135 phật tử. Có 21 Chúng tu học. Số lượng đạo tràng có 1755 phật tử. Trong đó số tu tập vào ngày 23 hàng tháng là 500-700 phật tử. Năm 2017 Ban hộ tự và Ban thông tin và truyền thông đã giúp nhà chùa thực hiện các nội dung nghị quyết Đại hội phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017 như: Công tác thông tin truyền thông; Công tác nghi lễ phật sự; Công tác học tập của các phật tử; Công tác xây dựng chùa… Do đó các hoạt động phật sự của Chùa Ích Minh đã đạt được nhiều kết quả, đã và đang thu hút nhiều phật tử gần xa đến tu tập.

Thực hiện chỉ đạo của Ban thông tin truyền thông Giáo hội phật giáo Việt Nam và tỉnh Bắc Giang, Ban TT&TT Chùa Ích Minh đã thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội phật giáo các cấp. Các Chư tôn đức, Tăng ni phật tử  Bắc Giang đã đoàn kết hòa hợp, lục hòa cộng trụ, tứ chúng đồng tu, tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên trong Tỉnh hội.  Thực hiện nhiệm vụ hoằng dương chính pháp, phối hợp với các hoạt động chuyên ngành hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, văn hóa, nghi lễ nhằm xây dựng niềm tin và nếp sống đạo trong phật tử. Tuyên truyền phật pháp, phụng sự chúng sinh, làm lợi ích xã hội và đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện đạo pháp, dân tộc, “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Các hoạt động phật sự của Chùa Ích Minh đã được cập nhật và đăng tải kịp thời trên trang thông tin của Tỉnh, TW và mạng xã hội, được đông đảo Chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước truy cập thường xuyên. Năm 2107 Ban TT&TT đã Biên tập, cập nhật tuyên truyền 12 Chương trình tu học ngày Đạo tràng 23 hàng tháng với gần 400 hình ảnh hoạt động của các Chư tôn đức tăng ni phật tử trên trang mạng xã hội. 5 Chương trình tuyên truyền trên Trang thông tin Phật Giáo Việt Nam, Phật tử Việt Nam và các kênh thông tin đại chúng địa phương. Do đó đã động viên khích lệ các Chư tôn đức tăng ni phật tử tu tập tại chùa và để tâm công đức xây dựng chùa. Cũng do làm tốt công tác tuyên truyền nên đã thu hút nhiều phật tử trong, ngoài nước đã để tâm về chùa và có nhiều hoạt động đóng góp với công tác phật sự ở địa phương.

Ban hộ tự đã phối hợp với Ban Ban thông tin truyền thông, đã duy trì và hoạt động có nề nếp. Ban Hộ tự và Ban TT&TT đã giúp nhà chùa tuyên truyền thực hiện công tác tu tập hàng tháng, đoàn kết, tập hợp mọi lứa tuổi, tầng lớp phật tử, thanh niên, sinh viên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tham gia công đức, xây dựng chùa và bảo vệ môi trường trồng cây xung quanh chùa …Trong lĩnh vực hành chính, Ban hộ tự đã có những hoạt động và tổ chức sinh hoạt cho các phật tử giúp đại Đại đức trụ trì chùa. Kịp thời nắm bắt thực tế các Phật sự cần xử lý giải quyết, các Phật sự cần triển khai, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành của nhà chùa.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động, Chùa Ích Minh đã phấn đấu xây dựng Chùa văn hóa, Chùa văn minh …Các Tăng ni, Phật tử nhà chùa đã tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương. Năm 2017, Chùa Ích Minh đang trong quá trình xây dựng. Hiện nay Khu tổ đường, Tăng đường, Giảng đường, Nhà bếp, Nhà vệ sinh …đã có tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần chục tỷ đồng. Nguồn kinh phí đều do các Chư tôn đức tăng ni phật tử vận động và phật tử đóng góp. Các hạng mục công trình đã dần đưa vào sử dụng.

Thực hiện lời dậy của thầy tổ ” Hoằng dương chính pháp là lợi lạc chúng sinh”, nhà chùa đã tổ chức các buổi thuyết giảng giáo lý phật pháp vào ngày 23 hàng tháng, các ngày lễ lớn lớn như Phật đản, Vu lan, học Kinh Phúc đức…Qua 5 năm tu học, từ 26 phật tử tham dự tu học đầu tiên khi mới có Chư tăng, đến nay đã có 1755 vị. 5 năm qua, công tác truyền giảng giáo lý phật pháp đã thu hút gần ba mươi nghìn lượt tín đồ phật tử trong và ngoài tỉnh về tu tập. Những buổi thuyết giảng giáo lý phật pháp đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giảm thiểu tối đa các hoạt động không lành mạnh, nhất là các phần tử xấu cơ hội lợi dụng đi theo con đường mê tín dị đoan. Chùa Ích Minh đã luôn được cung đón các quý giảng sư về làm công tác truyền giảng giáo lý phật pháp tại chùa cho các phật tử như: Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Thích Chiếu Hương, Thượng tọa Thích Thiện Thuật, Thượng Tọa Thích Minh Thiện, Đại Đức Thích Quang Vịnh…Ngoài ra Các Đại đức chùa Ích Minh đã tham gia làm công tác Giảng sư ở chùa trên địa bàn một số tỉnh thành …đóng góp nhiều công sức vào truyền giảng giáo lý phật pháp cho các phật tử trong và ngoài tỉnh theo sự chỉ đạo điều hành của TW Giáo hội phật giáo Việt Nam.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội phật giáo Việt Nam và Tỉnh Hội phật giáo Bắc Giang, Chùa Ích Minh đã thực hiện hơn chục buổi tổ chức nghi lễ trong dịp Tết, Đại lễ Phật đản, Nghi lễ đón các  Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức về truyền giảng Giáo lý Phật pháp trang nghiêm, văn minh, tiết kiệm, phát huy tốt đẹp truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Đảng, Pháp luật Nhà nước về nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ở các khu dân cư, trong đó có các chùa và Tăng Ni trụ trì, Chùa Ích Minh đã quan tâm và tổ chức giao lưu văn nghệ tại các buổi thuyết giảng giáo lý phật pháp và ngày lễ, ngày tết, bước đầu đã hu hút nhiều Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh tham gia. Chùa Ích Minh đã thành lập được 3 CLB Văn nghệ, bước đầu đã hoạt động có hiệu quả phục vụ nhu cầu sinh hoạt Văn hóa tâm linh, Phật pháp của các phật tử. Ngoài ra các hoạt động văn hóa xã hội cũng đã thu hút hoạt động của sinh viên một số trường đại học, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Hương Mai, Trường Trung học cơ sở Hương Mai, Trường Tiểu học Huơng Mai….với gần 1000 lượt người về hội tụ trên khuôn viên của nhà chùa.

Chùa Ích Minh đã chú trọng và thực hiện công tác từ thiện. Đây là một trong những công tác Phật sự trọng yếu của Giáo hội. Công tác từ thiện của nhà chùa đã tham gia vào hoạt động nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật, quý khuyến học, xây dựng nhà đoàn kết, vui trung thu, quà tết, chất độc da cam… được gần 80 triệu đồng. Hiện nay nhà chùa đang cưu mang giúp đỡ 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt với tổng số tiền 12 triệu đồng / năm.

Hoạt động Phật sự năm 2017 đã phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin Đạo Pháp của các Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài địa phương.  Các Ban của nhà chùa đã hoạt động có kết quả, giúp nhà chùa thực hiện các hoạt động phật sự, thực hiện các nội dung nghị quyết Đại hội phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017. Công tác hoằng pháp đã thu hút nhiều tín đồ phật tử trong và ngoài tỉnh tham gia. Các hoạt động nghi lễ đã phát huy tốt nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc văn hóa Phật giáo. Công tác Văn hóa, từ thiện xã hội được quan tâm. Công tác truyền thông đạt nhiều kết quả tốt. Tiến độ xây dựng chùa đã và đang xây dựng theo kế hoạch đã đặt ra.

Kết quả trên là nhờ đến sự giáo hóa hàng ngày, hàng tháng của Chư tăng nhà chùa, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể, nhân dân địa phương đã tạo điều kiện để chùa được xây dựng và các phật tử tu học ổn định. Đặc biệt công lao to lớn và sự dậy dỗ dừu dắt của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, bậc tôn sư cao quý của Đạo tràng Chùa Ích Minh. Dù công việc phật sự của Hòa Thượng vô cùng bận rộn ở TW Giáo hội phật giáo Việt Nam nhưng Hòa Thượng vẫn dành tình cảm, công sức giúp đỡ xây dựng chùa từ những ngày đầu tiên; khi các đại đức còn trụ trì ngôi chùa 3 gian, trong hoàn cảnh khó khăn về vật chất, tinh thần, điều kiện môi trường xây dựng hạn chế… Chùa Ích Minh cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Quý thượng tọa Thiền viện Sùng Phúc trên con đường tu tập và làm phật sự. Qua đây nhà chùa xin được cung kính quý Hòa Thượng, các thượng tọa, các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể sức khỏe, an lạc và hạnh phúc! Chúc quý phật tử tinh tấn tu học và đoàn kết đón tết Mậu Tuất được sum vầy, ấm cúng và hỷ lạc.

Với tinh thần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trên cơ sở những thành tựu đạt được năm 2017; khắc phục khó khăn và hạn chế hiện nay; Các Tăng Ni, Phật tử Chùa Ích Minh với sự giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng TW, tỉnh và địa phương; năm 2018, công tác Phật sự của Chùa Ích Minh sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, góp phần xây dựng chùa và hoàn thiện chương trình hoạt động Phật sự mà Giáo hội phật giáo tỉnh đã đề ra tại Đại hội nhiệm kỳ 5 (2017-2020).

DSC 1 DSC 2 DSC 3 DSC 4 DSC 5 DSC 6 DSC 7 DSC 8

Vũ Hoàng Thương