.
.

Giáo Dục Tốt Nhất Là Bắt Đầu Từ Việc Dạy Nói Những Lời Hay Ý Đẹp


1 – Không tùy tiện nói lời oán trách, vì mỗi người đều có nỗi khổ riêng.

01

2 – Không nói lời khinh suất, vì điều đó dễ làm người khác bị khiển khách và xấu hổ.

02

3 – Không nên bình phẩm đức hạnh của người khác, bởi vì chính mình còn không hiểu nổi chính mình thì sao hoàn toàn hiểu hết người khác.

03

4 – Không nên châm biếm người khác, vì khi bạn cười châm biếm họ, thì họ cũng cười châm biếm lại bạn.

04

5 – Không nên nói xấu sau lưng người khác, vì nếu như thế bạn càng xấu hơn họ.

05

6 – Không nên nói lời đùa cợt không thích hợp, bởi vì lời nói sai một ly thì đi hàng ngàn dặm.

06

7 – Không nên nói lời lừa lọc, vì người thành công thường là do năng lực của chính mình và được người khác tin tưởng giúp đỡ.

07

8 – Không nên nói lời sai quấy, vì nói lời sai quấy, hậu quả mình tạo ra thì mình tự nhận lấy, không ai thay thế cho mình được.

08

9 – Không nên nói quá lời, bởi vì gặp được người lắng nghe mình nói đã là khó lắm rồi, nên càng phải tôn trọng họ hơn nữa.

09

10 – Không được kiêu mạng tự cao, bởi vì ngay cả người đần họ cũng nghĩ bản thân họ hiểu biết hết tất cả.

010

Vạn Lợi Quán Như dịch/ Pháp bảo