.
.

Phật tử Huỳnh Uy Dũng cúng dường xuất gia gieo duyên lần 9


Sáng nay 11-6-2017, nhân lễ xuất gia gieo duyên cho gần 150 tuổi từ 5 tới 60 là nét đặc thù của PG Nam tông tại Thiền Viện Phước Sơn, gia đình Phật tử Huỳnh Uy Dũng, Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam- Bình Dương đã phát tâm cúng dường và hỗ trợ chư Tăng, tu nữ tại đây.

Tại buổi lễ xuất gia gieo duyên chư Tăng đã cử hành nghi thức đảnh lễ tam bảo, báo hiếu phụ mẫu (kinh báo hiếu), tác bạch xuất gia, thọ giới, trì bình khất thực.

Được biết, khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 9 có gần 150  Phật tử nam xuất gia. Mặc dù xuất gia gieo duyên trong thời hạn một tháng với thời khóa tu học nghiêm ngặt của bổn tự.

Phật tử đã phát tâm xuất gia gieo duyên ngắn ngày thì người xuất gia gieo duyên sẽ cảm nhận được thông điệp từ bi, trí tuệ, vô ngã vị tha của Đức Phật truyền lại qua việc hành trì tâm linh, giữ giới và rải tâm từ đến tất cả chúng sanh không những là mọi người trong cuộc sống mà còn cả những sinh vật nhỏ bé. Mọi Tăng sinh biết quý sự sống hiện tại khi “tâm bình, thế giới bình” và từ những chủng tử Bồ đề tâm đó sẽ lan tỏa đến mọi người.

Thông qua khóa tu Tăng sinh sẽ tập buông bỏ tất cả mọi nhận thức theo định kiến và những suy nghĩ sai lầm trong cuộc sống mà tập quay về sống với chính mình vì có tu thì tâm mới được an ổn, định sẽ phát sinh từ đó trí tuệ phát triển. Tuệ sinh nhân đó mà tạo phước và đức, mà phước lớn nhất trong tu tập là tạo được tình người.

Do Thiền viện hiện cơ sở vật chất, tài chánh và dịch vụ phục vụ tại Phước Sơn còn hạn chế, do đó gia đình ông Huỳnh Uy Dũng đã phát tâm cúng dường hỗ trợ mua toàn bộ bảo hiển y tế  cho 350 chư Tăng và tu nữ tại đây. Bên cạnh đó hàng tháng đề hỗ trợ cho mỗi chư Tăng, tu nữ tại đây 10 kg gạo, mì tôm, nước tương và tinh tài cũng như sẽ tạo điều kiện cho chư Tăng qua Mianma để chư Tăng yên tâm tu học cũng như giúp Thiền viện Phước Sơn khắc phục mọi khó khăn để hoàn tất công việc Phật sự đầy ý nghĩa tâm linh này .

Tin, ảnh: Quê Hương